Webs d'interès

Biblioteques
Biblioteques Públiques de l´Estat
Catàleg de les biblioteques públiques espanyoles. Disposen de més de 8 milions de documents per a consultar i descarregar.
Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya
El CCUC és un catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 12 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC (de 10 Universitats Catalanes) i d'altres biblioteques associades. Útil per a localitzar bibliografia.
Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud
El CNCS és un catàleg col·lectiu que reuneix els fons impresos i electrònics de les publicacions periòdiques de més de 280 biblioteques dels principals Hospitals, Universitats, Conselleries de Sanitat, Laboratoris i Centres d'Investigació espanyols, i compta també amb la participació de les Biblioteques Virtuals de Salut de 10 comunitats autònomes.
CSIC
Biblioteques universitàries i d'investigació espanyoles
Fundació Biblioteca JOSEP LAPORTE
Disposen d'un servei d'obtenció de documents, adreçat a usuaris externs a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
National Library of Medicine
La biblioteca nacional de medicina dels Estats Units. És la biblioteca biomèdica més extensa del món.
Scientia
Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut, amb d'accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.
Virtual Hospital
Biblioteca digital en ciències de la salut de la Universitat d´IOWA.
Coneixement
Gecofarma
GeCoFarma és una plataforma de coneixement sobre la prestació farmacèutica que es vincula a través d’un portal d’internet i altres eines de gestió del coneixement
Congrés Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Diaris oficials
B.O.E.
Boletin Oficial del Estado
D.O.G.C.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diccionaris
Diccionari Català-Valencià-Balear
Diccionari Alcover-Moll: Obra de lexicografia i de la lingüística catalanes, es pot consultar íntegrament i gratuïtament.
Diccionari Enciclopèdic de Medicina
Actualitzat regularment en el marc del projecte DEMCAT, amb la participació de l´Acadèmia. Podeu realitzar consultes ´On-Line´ dels termes en català, castellà, anglès i francès.
Educació
The Internet Pathology Laboratory
Inclou més de 1900 imatges amb textos, tutorials i exercicis de laboratori i d´autoavaluació sobre les patologies associades a les malalties humanes.
Eines de recerca a Internet
Eines de recerca de recursos de salut
Centre Hospitalier Universitaire de Rounen
Molt útil per localitzar adreces d´àmbit francòfon. Es poden cercar per dos grups: àrea francòfona i tot el món, per paraules clau i hi ha classificacions per patologies, especialitats mèdiques,...
Galaxy: Medicine
Directori amb els recursos classificats per apartats com: malalties, professions sanitàries, història, biologia, informàtica mèdica, cirurgia, telemedicina, etc
Healio
Continguts per als professionals de la salut per àrees d’interès.
Health on the Net Foundation
Organització que promou informació sobre salut transparent i de confiança a internet.
Slack Directory
Notícies i informació destinada als professionals de la salut.
UK Health Centre
Recursos existents a la Gran Bretanya sobre salut.
Fàrmacs
Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya (CEDIMCAT)
El CEDIMCAT té la missió de contribuir a la millora de la qualitat de l’ús dels medicaments
Rx List
Fitxa científica completa de tots els fàrmacs aprovats per la FDA.
Guies de pràctica clínica
Oncoguies
Canal Salut de la Generalitat de Catalunya específic d’Oncologia.
Informació general no-mèdica
Barcelona - Plànol de la ciutat
Plànol de la ciutat consultable per adreça. Barcelona a Espanya. Barcelona al món.
Estat del trànsit
Web del Servei Català de Trànsit
NASA
National Aeronautics and Space Administration
RENFE
Hi trobareu informació de les estacions de l´estat espanyol (adreça, telefons i serveis), horaris i preus dels trens (rodalies, regionals, nacionals i internacionals) i mapes de la xarxa ferroviaria.
Institucions Estatals
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España
Web del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Accés a la base de dades del medicament. Registre gratuit.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Departament de Sanitat
Web del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
INSALUD
Instituto Nacional de Salud
ISEP
Web oficial de l´Institut Superior d´Estudis Psicològics
Osakidetza
Sanitat Pública del País Basc
Unió Europea
Informació oficial de la Unió Europea
Institucions Internacionals
Centers for Disease Control and Prevention
Centres pel Control i la Prevenció d'Enfermetats.
FAO
Food and Agriculture Organization
Food and Drug Administration (FDA)
Administració d’Aliments i Medicaments, que és la responsable de protegir la Salut Pública als EEUU
Joint Commission on Acreditation of Healthcare Organizations
Comissió que valida i acredita a més de 22.000 organitzacions i programes d’atenció mèdica als EEUU
National Institute of Health
Departament de Salut i Serveis Humans dels EEUU
Internet
GO FAIR
Consorci que te com a objectiu implementar els principis de dades FAIR, aconseguint que les dades a Internet es trobin, accedeixin, operin i es reutilitzin entre elles.
Starting Points for Internet Exploration
Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputación de la Universitat d’Illinois.
Llibreries
MEDLINE
PubMed
NML´s experimental search service to access 9 millions citations in Medline, Pre-medline and other related databases. Un dels millors acessos a Medline.
Monogràfics
Biologia Molecular
Web de l´institut Friedrich Miescher
Oncolink
Web especialitzada en centres d’Oncologia
Noticiaris
ProfessionalBS Informa
Informació per professionals del Banc Sabadell
Taulí Medical Lectures
Publicació electrònica bilingüe de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Les presentacions més destacades que han tingut lloc a l'Hospital, prèvia revisió dels continguts.
Premsa-Notícies
MedicinaTV
Portal mèdic a on s´hi poden trobar casos clínics, enllaços d´interès mèdic, reportatges, grups de discussió, ...
Publicacions
Archives of Internal Medicine
Articles sobre Medicina Interna de la Revista Fortune Journals
Evidencias en Pediatria
Toma de decisiones clínicas basadas en las mejores pruebas científicas.
Family Practice Handbook
Buscador de temes de salut per famílies
Index Farmacològic -5a. edició-
Proposta de selecció de medicaments i informació terapèutica per a l´atenció primària.
Revista de Bioética y Derecho
Revista editada per l’Observatori de Bioètica i Dret, Parc Científic, Universitat de Barcelona.
Software - Programari
CDC Epidemiologic Software
Versió DOS de Epi-Info, Epi-MAP i SSS1 de l´Epidemiology Program Office.
Shareware
The way to find shareware on the Internet.
Varis
CORDIS
Pàgina que divulga els resultats de projectes finançats per programes marc d'investigació i innovació de la UE (desde l'1PM fins a Horitzó 2020).