Destí de les aportacions dels socis a la Fundació Acadèmia

Distribució de les aportacions econòmiques dels socis i de la Fundació Acadèmia


El gràfic mostra l'estructura de les despeses totals de la Fundació Acadèmia de l'any 2020 organitzades segons concepte de despesa.

Com gestiona la Fundació Acadèmia les aportacions dels socis?


La Fundació Acadèmia aporta un 26,48% al pressupost total de despeses i les aportacions dels socis cobreixen el 73,52% restant. En el gràfic que exposem a continuació s'especifica l'aportació del soci i de la Fundació Acadèmia a cada categoria de despesa.

A què es destina cada euro aportat pel soci?


Aquest gràfic expressa en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.