Aportacions a Societats que integren l'Acadèmia

Acupuntura 15,00 €/trimestre
S'ha de tenir un Grau en Ciències de la Salut i enviar el certificat d'acupuntor/a a: academia@academia.cat
AECS 44,00 €/any (29,32€ Acadèmia+14,68€ AECS)
Al·lèrgia 6,01 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.
Anatomia Pat. 30,05 €/any
Anestesiologia 10 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% de reducció durant tota la residència.
Angiologia 12,02 €/any
Arquitectura i Salut Sense aportació addicional
ATCTabac Sense aportació addicional
Bioètica 12,02 €/any
C. Cardíaca Sense aportació addicional i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
C. Major Amb. Sense aportació addicional
C. Màxil.lofacial Numeraris: 25,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i 18,03 €/semestre pels R-2, R-3, R-4 i R-5.
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
C. Ortopèdica 7,20 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
C. Plàstica 60,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i R-2 i el 50% pels R-3, R-4 i R-5
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
C. Toràcica Sense aportació addicional
CAMFiC Numeraris: 8,68 €/semestre i SEMFyC: 30,25 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: un 75% pels R1 i R2 i un 50% pels R3 i R4
Diplomats i altres contactar amb la camfic directament
Cardiologia Especialistes: 4,77 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia.
Metges no cardiòlegs i infermers/es seran membres associats: 4,77 €/trimestre
Cirurgia 42,56 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-5
Socis Corresponents: 21,28 €/any
Citopatologia 30,05 €/any
Contracepció 6,25 €/trimestre + Soc. Española: 8,75 €/any (només metges i llevadores)
Cures Pal·liatives 7,50 €/trimestre
Implica pertànyer a la SECPAL directament i la quota l'assumeix la SCBCP.
Demcat Sense aportació addicional
Dermatologia Sense aportació addicional
La Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
Diabetis 5,00 €/any
Digestologia 20,00 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat i becaris: 100% durant tota la residència.
Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: academia@academia.cat
Documentació M. Sense aportació addicional
Dolor Sense aportació addicional
Endocrinologia 8,00 €/any
Endoscòpia Dig. 20,00 €/any
Farmàcia Cl. Sense aportació addicional
Farmacologia 3,00 €/trimestre
Fisioteràpia 5,26 €/trimestre
Els fisioterapeutes col·legiats tenen una reducció del 40% el primer any de soci i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia.
Els estudiants tenen una reducció del 100% sobre la quota de la societat.
Geriatria 30,00 €/any
Gestió Sanitària Sense aportació addicional
Hematologia 22,00 €/any
Hipertensió 50,00 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%
Història Med. 6,00 €/trimestre
Hospitalitz.Dom Sense aportació addicional
Immunologia 12,02 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat, becaris i estudiants de màster: 100% el 1er any i 50% la resta d'anys.
Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
Infermera en COT 13,00 €/any
Infermeria 5,00 €/semestre
Logopèdia 10,00 €/any
M. Esport 3,01 €/trimestre
Si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: academia@academia.cat, la quota és de 30 €/any.
M. Intensiva 6,00 €/semestre
M. Interna 8,00 €/trimestre + SEMI: 25,00 €/any
Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1. La SEMI no aplica reduccions.
M. Legal 1,80 €/trimestre
M. Nuclear Sense aportació addicional
M. Urgències Sense aportació addicional
Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES (consultar les quotes a: https://www.semes.org/registro/)
Mal. Infecc. MC 8,00 €/trimestre
Residents, becaris i alumnes de màster: 5,00 €/trimestre.
Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
Mal. Minoritàries Sense aportació addicional
Nefrologia 12,02 €/any
Neurocirurgia 39,07 €/any
Neurofisiologia 18,03 €/any
Neurologia 13 €/any
Obstetrícia 14,52 €/semestre
Residents de l'especialitat: 100% de reducció.
Oncologia 9,10 €/anys
Residents de l'especialitat: 100% de reducció.
ORL 10,00 €/any
Residents de l'especialitat: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.
Paleopatologia Sense aportació addicional
Pàncrees 10,00 €/any
Residents: 100% de reducció.
Pediatria Especialistes: 18,25 €/trimestre + Asoc. Española: 20,00 €/any
Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1, 25% de reducció de R-2 a R-4 (excepte la quota de l'AEP).
Membres Adherits (metges no pediatres i altres): 9,12 €/trimestre.
Cal omplir, també, la sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat
Pneumologia 9,02 €/any
Psicologia Clínica 2,50 €/trimestre
Només s'admeten especialistes en psicologia clínica o residents, enviar acreditació a: academia@academia.cat
Psicologia Gral. Sanit. 5,00 €/semestre
Psiquiatria i SM 8,25 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.
Psiquiatria Inf. 20,00 €/trimestre
Qualitat Assis. 11,25 €/trimestre
Implica pertànyer a la SECA directament i la quota l'assumeix la SCQA.
Radiologia Sense aportació addicional.
La Societat es fa càrrec de la quota de l'Acadèmia dels seus residents.
Rehabilitació 12,00 €/any

Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.

Reumatologia 6,01 €/any
Salut Ambiental 5,00 €/semestre
Salut Digital Sense aportació addicional
Salut Laboral 5,00 €/trimestre
Salut Pública 20,00 €/any
Implica pertànyer a la SESPAS directament i la quota l'assumeix la SSPCB.
Sexe i Gènere Sense aportació addicional
Sexologia 9,39 €/trimestre
enviar la següent documentació a academia@academia.cat : currículum acadèmic i professional signat i una carta sol·licitud per pertànyer a la S.C. de Sexologia, on s’expressi l’interès per aquesta disciplina, tant des del punt de vista específic de les Ciències de la Salut (sexoteràpia, farmacologia, etc.) com des del punt de vista de Ciència en general.
Teràpia Familiar 16,50 €/trimestre
Tiroide Llicenciats o graduats en medicina: 7,00 €/trimestre
Residents i altres graduacions: 4 €/trimestre
Transfusió Sense aportació addicional
Trasplantament Sense aportació addicional
Urologia 6,01 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec del 50% de la quota de L'Acadèmia.