Aportacions a Societats que integren l'Acadèmia

Acupuntura 15,00 €/trimestre
S'ha de tenir un Grau en Ciències de la Salut i enviar el certificat d'acupuntor/a a: academia@academia.cat
AECS 40,50 €/any (27€ Acadèmia+13,50€ AECS)
Al·lèrgia 6,01 €/trimestre
Alimentació Sense aportació addicional
Anatomia Pat. 30,05 €/any
Anestesiologia 10 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% de reducció durant tota la residència.
Angiologia 12,02 €/any
Arquitectura i Salut Sense aportació addicional
ATCTabac Sense aportació addicional
Bioètica 12,02 €/any
C. Cardíaca Sense aportació addicional i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
C. Major Amb. Sense aportació addicional
C. Màxil.lofacial Numeraris: 25,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i 18,03 €/semestre pels R-2, R-3, R-4 i R-5.
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
C. Ortopèdica 7,20 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
C. Plàstica 60,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i R-2 i el 50% pels R-3, R-4 i R-5
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
C. Toràcica Sense aportació addicional
CAMFiC Numeraris: 7,96 €/semestre + Soc. Española: 30,25 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: un 75% pels R-1 i R-2 i un 50% pels R-3 i R-4
Diplomats i altres contactar amb la camfic directament
Cardiologia Especialistes: 17,56 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia.
Metges no cardiòlegs i infermers/es seran membres associats: 17,56€/any
Cirurgia 42,56 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-5
Socis Corresponents: 21,28 €/any
Citopatologia 30,05 €/any
Contracepció 6,25 €/trimestre + Soc. Española: 8,75 €/any (només metges i llevadores)
Cures Pal·liatives 7,50 €/trimestre
Implica pertànyer a la SECPAL directament i la quota l'assumeix la SCBCP.
Demcat Sense aportació addicional
Dermatologia Sense aportació addicional
La Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
Diabetis 5,00 €/any
Digestologia 20,00 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat i becaris: 100% durant tota la residència.
Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: academia@academia.cat
Documentació M. Sense aportació addicional
Dolor Sense aportació addicional
Electromiografia Sense aportació addicional
Endocrinologia 8,00 €/any
Endoscòpia Dig. 20,00 €/any
Farmàcia Cl. Sense aportació addicional
Farmacologia 3,00 €/trimestre
Fisioteràpia 5,26 €/trimestre
Els fisioterapeutes col·legiats tenen una reducció del 40% el primer any de soci i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia.
Els estudiants tenen una reducció del 100% sobre la quota de la societat.
Geriatria 30,00 €/any
Gestió Sanitària Sense aportació addicional
Hematologia 22,00 €/any
Hipertensió 25,00 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%
Història Med. 6,00 €/trimestre
Hospitalitz.Dom Sense aportació addicional
Immunologia 12,02 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat, becaris i estudiants de màster: 100% el 1er any i 50% la resta d'anys.
Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
Infermera en COT 13,00 €/any
Infermeria 5,00 €/semestre
Logopèdia 10,00 €/any
M. Esport 3,01 €/trimestre
Si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: academia@academia.cat, la quota és de 30 €/any.
M. Intensiva 6,00 €/semestre
M. Interna 8,00 €/trimestre + Soc. Española: 25,00 €/any
Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1
M. Legal 1,80 €/trimestre
M. Nuclear Sense aportació addicional
M. Urgències Sense aportació addicional
Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES (consultar les quotes a: https://www.semes.org/registro/)
Mal. Infecc. MC 8,00 €/trimestre
Residents, becaris i alumnes de màster: 5,00 €/trimestre.
Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
Mal. Minoritàries Sense aportació addicional
Nefrologia 12,02 €/any
Neurocirurgia 39,07 €/any
Neurofisiologia 18,03 €/any
Neurologia 12,44 €/any
Obstetrícia 14,52 €/semestre
Residents de l'especialitat: 100% de reducció.
Oncologia 9,10 €/anys
Residents de l'especialitat: 100% de reducció.
ORL 10,00 €/any
Residents de l'especialitat: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.
Paleopatologia Sense aportació addicional
Pàncrees 10,00 €/any
Residents: 100% de reducció.
Pediatria Especialistes: 16,80 €/trimestre + Asoc. Española: 20,00 €/any
Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1, 25% de reducció de R-2 a R-4 (excepte la quota de l'AEP).
Membres Adherits (metges no pediatres i altres): 8,40 €/trimestre.
Cal omplir, també, la sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat
Pneumologia 9,02 €/any
Psicologia Clínica 2,50 €/trimestre
Només s'admeten especialistes en psicologia clínica o residents, enviar acreditació a: academia@academia.cat
Psicologia Gral. Sanit. 5,00 €/semestre
Psiquiatria i SM 7,75 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.
Psiquiatria Inf. 20,00 €/trimestre
Qualitat Assis. 11,25 €/trimestre
Implica pertànyer a la SECA directament i la quota l'assumeix la SCQA.
Radiologia Sense aportació addicional.
La Societat es fa càrrec de la quota de l'Acadèmia dels seus residents.
Rehabilitació 11,00 €/any

Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.

Reumatologia 6,01 €/any
Salut Digital Sense aportació addicional
Salut Laboral 5,00 €/trimestre
Salut Mediambiental Sense aportació addicional
Salut Pública 20,00 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1, 50% de R-2 a R-4.
Implica pertànyer a la SESPAS directament i la quota l'assumeix la SSPCB.
Sexologia 8,99 €/trimestre
Teràpia Familiar 16,50 €/trimestre
Tiroide Sense aportació addicional
Transfusió Sense aportació addicional
Trasplantament Sense aportació addicional
Urologia 6,01 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec del 50% de la quota de L'Acadèmia.