Contacte

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7
08017 - Barcelona
932 03 10 50

Coordenades GPS
Lat. 41.40142 N || 41º 24' 5" N
Lon. 2.11292 E || 2º 6' 46" E

Tarifes *
tarificació per minut0,04€ / min
primera hora obligatòria2,40 €
preu màxim per dia16 €
* El pàrquing és exclusiu per socis i s’accedeix amb el carnet. Si no el teniu, abans d’accedir al pàrquing, dirigiu-vos a la recepció de l’Acadèmia.

Envia'ns un missatge


Les dades personals facilitades voluntàriament per vostè, a través del present formulari web seran tractades i conservades durant els terminis necessaris per La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears com a responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades. Els titulars de les dades podran revocar, en qualsevol moment i sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a protecciodedades@academia.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Carrer Major de Can Caralleu 1-7 – 08017 Barcelona, acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI. Per a més informació sobre aquest tema, pot consultar la nostra Política de Privacitat.