Beques i premis de l'Acadèmia

Premi Jordi Gol i Gurina

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a homenatjar i fer pública la trajectòria professional i humana d’un metge/metgessa o altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.

Premi Carolina Meléndez

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

Premi Josep Trueta

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a reconèixer la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.

Premi Jaume Aiguader i Miró

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a reconèixer l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2021 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.

Premi Ramon de Teserach

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a reconèixer l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.

Premi Josep Davins i Miralles

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de Recerca Bàsica

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Beca destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut.

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de Recerca Clínica

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Beca destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut.

Beca d'ajut a la Formació a Societats de l'Acadèmia

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Tres beques destinades a ajudar a les Societats de l'Acadèmia, amb més dificultats per trobar finançament, a fi de col·laborar en les despeses del seu programa anual de formació.

Beques d'ajut per incentivar programes d'innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Dues beques destinades a col·laborar en les despeses d’una activitat de formació, realitzada amb metodologies docents innovadores i organitzada per les Societats i/o Filials de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la innovació docent (activitats formatives desenvolupades amb nous sistemes o mètodes de formació).

Beca de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut

Termini: 01/02/2022

Objectiu

1. Dues beques destinades a premiar la participació de l’estada clínica i l’estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut. 2. Promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.

Beca per estades de formació a l'estranger per a estudiants de Ciències de la Salut

Termini: 01/02/2022

Objectiu

1. Sis beques destinades a premiar la participació en una estada clínica o de recerca a l’estranger d’estudiants universitaris de ciències de la salut. 2. Promoure la pràctica clínica i de recerca entre els estudiants universitaris de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica o recerca a l’estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels estudiants universitaris a l’estranger.

Premi Joaquim Bonal

Termini: 01/02/2022

Objectiu

Premi destinat a col·laborar en un programa d’activitats d’una ONG, amb seu oficial en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Acadèmia, en projectes de solidaritat.

Beques i premis de Societats i Filials

Beca "Agustí Pumarola". Convocatòria 2009

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 19/09/2009

Objectiu

Ajuda als professionals espanyols, interessats en la Microbiologia Clínica i en les Malalties Infeccioses, que vulguin realitzar un projecte d´investigació predoctoral en un centre espanyol.

Bases de la Beca "SCMIMC" 2009. 2ª convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2009

Objectiu

La Beca SCMIMC s´institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines durant un periode d’un a dos mesos.

Ajut per a la recerca de la Societat Catalana d´Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 16/10/2009

Objectiu

El finançament d´un projecte de recerca durant un any.

Premi al millor article sobre transplantament 2010

Societat Catalana de Trasplantament

Termini: 30/10/2009

Objectiu

Premiar al millor article sobre transplantament.

Premio al mejor artículo sobre trasplante 2010

Societat Catalana de Trasplantament

Termini: 30/10/2009

Objectiu

Premiar al mejor artículo sobre transplante.

Premi a la millor ponència sobre transplantament 2010

Societat Catalana de Trasplantament

Termini: 30/10/2009

Objectiu

Premiar la millor ponència sobre transplantament

Premis les millors comunicacions presentades a la Ll Reunión de la AEHH-25 Congreso de la SETH

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 15/12/2009

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la Ll Reunión de la AEHH-25 Congreso de la SETH que hagin estat realitzades per membres de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Beques per a la rotació de residents 2010. Acadèmia Mèdica Balear i 'Sa Nostra'

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/12/2009

Objectiu

L'acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (AMB) amb el patrocini de "Sa Nostra" Caixa de Balears convoca per l'any 2010 dues beques per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de Biòlegs, Farmacèutics, Metges, Psicòlegs i Químics

Bases de la convocatòria de 2009 de l'ajut de recerca de l'Associació Catalana de Diabetis

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Atorgar un ajut per a un projecte de recerca sobre diabetis mellitus.

Convocatòria d'ajuts 2009 per la recerca en educació diabetològica

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Atorgar un ajut per a un projecte d'educació diabetològica

Concurs de creació d'un logotip que representi l'Associació Catalana de Diabetes

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Disseyar un logotip que representi l'Associació Catalana de Diabetis

Ajut a la recerca en diabetis Gonçal Lloveras i Vallès

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clínica que millorin l'assistència de les persones amb diabetis i que fomentin la col·laboració entre diferents centres i nivells assistències.

AJUTS ALS MILLORS PROJECTES PNEUMOLÒGICS DE TEMA LLIURE (BEQUES SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Estimular simultàniament la investigació, per part de menors de 35 anys, i la integració d'aquests en grups d'experiència investigadora reconeguda.

AJUTS A LES TESIS DOCTORALS PNEUMOLÒGIQUES

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Becar la tesi, als socis de la SOCAP que hagin obtingut el Grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l’any 2009,

AJUT D’INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I/O FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 08/01/2010

Objectiu

Becar la realització de projectes de recerca sobre tema lliure als socis de la SOCAP del Grup d'Infermeria i/o Fisioteràpia Respiratòria .

Máster en Aplicación y Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalaria

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 11/01/2010

Objectiu

Becar la realització d'un Màster en Aplicació i control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària

AJUTS PEL FINANÇAMENT D’ESTADES A L’ESTRANGER

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 15/02/2010

Objectiu

Becar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l'estranger

Premi Jordi Gol i Gurina 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d'un metge o professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana

Premi Josep Trueta 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l'àmbit de les ciències de la salut, que en els últims anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques arreu del món, almenys una de les quals durant l'any 2009, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeixi les millors qualitats

Premi Jaume Aiguader i Miró 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Premiar l'article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula o gravació realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de Catalunya i de Balears l'any 2009 en el camp de la divulgació i educació sanitàries.

Premi Ramon de Teserach 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Premiar l'activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre

Premi Jaume Suñol i Blanchart 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Reconèixer les iniciatives que facilitin als pacients i familiars, la comprensió de la seva malaltia, promoguin la seva autonomia i millorin els recursos i/o la disponibilitat dels professionals per informar i donar-los suport. Es valoràrà especialment la capacitat de simplificar la informació mantenint el rigor científic, la factibilitat de la seva generalització i innovació que representa.

Premi Acadèmia/CAMFIC 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Premiar el projecte sobre la millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s'hagi aplicat del qual es puguin avaluar els resultats

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de recerca bàsica 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Premiar un projecte de recerca bàsica dins el camp de les ciències de la salut.

Beques 2010 d'ajut per formació a societats de l'Acadèmia

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Col·laborar en les despeses d'un programa de formació organitzat per les Societats de l'Acadèmia, amb la finalitat d'estimular la formació continuada acreditada per les Societats amb més dificultats per trobar finançament.

Premi Joaquim Bonal 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Col·laborar en un programa d'activitats d'una ONG amb seu en l'àmbit dactuació de l'Acadèmia, en projectes de solidaritat

Beques de cooperació Acadèmia del Món 2010

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 16/02/2010

Objectiu

Col·laborar en les despeses d'un cooperant que participi en programes de cooperació internacional realitzats per ONGs amb seu en l'àmbit d'actuació de l'Acadèmia, en temes de solidaritat.

Premis de Recerca 2009 Acadèmia Mèdica Balear i Sa Nostra

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/03/2010

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques, amb el patrocini de "Sa Nostra" vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears.

Beca Abbott per a estades a l'extranger 2009

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2010

Objectiu

Facilitar l'accés a centres de l'estranger que treballin en el camp de la Reumatologia

Becha Schering per a projectes de recerca 2009

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2010

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca Wyeth per a projectes de col·laboració 2009

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2010

Objectiu

Potenciar la col·laboració científica entre Unitats, Seccions i Serveis de Reumatologia de Catalunya pertanyents a diferents àrees de referència.

Beca JOAQUIM BONAL 2010, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 31/03/2010

Objectiu

Finançar un projecte d'avaluació de resultats en Atenció Farmacèutica, amb aplicació a qualsevol àmbit assistencial.

Premi de Ciències de la Salut de la Filial de l’Alt Urgell

Filial de l'Alt Urgell

Termini: 15/04/2010

VI Premi al Millor Projecte de Recerca 2010

Filial del Vallès Oriental

Termini: 30/04/2010

Objectiu

VI Premi al Millor Projecte de Recerca 2010 en Salut dirigit als especialestes en formació del Vallès Oriental. Aquest premi té con a objectiu estimular la recerca en l'àmbit clínic en els metges i farmacèutics en període de formació. Es valorarà l'originalitat del projecte, el seu impacte en la pràctica assistencial, en la prevenció o la millora de la salut així con la seva viabilitat.

Convocatòria premis Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 30/04/2010

Objectiu

Premiar el millor article i la millor comunicació/publicació/ presentada durant l'any 2009

Beques per Formació a l'estranger de la Societat Catalana de Digestologia

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 24/05/2010

Objectiu

Contribuir a la Formació i perfeccionament professional dels seus socis, així com a l'adquisició de noves tècniques i mètodes d'investigació dins de les malalties de l'Aparell Digestiu

Beques per Iniciació a la Recerca

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 24/05/2010

Objectiu

Contribuir a la Formació i Perfeccionament professional dels seus socis, així com a l'adquisició de noves tècniques i mètodes d'investigació dins de les malalties de l'Aparell Digestiu

Beca Roche Oberta pel Projecte Solidari 2010

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/06/2010

Objectiu

Facilitat l'anada i estada de personal sanitari relacionat en l'àmbit de la Reumatologia a l'Hospital de St. Francis Xavier d'Assin Fosu ( Ghana) per a col·laborar en el dispensari de l'Aparell Locomotor de la Unitat de Fisioteràpia.

Convocatòria de 2010 de bosses de viatge per l'assistència al Congrés de la ESASD i/o de la FEND

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 15/07/2010

Objectiu

Convocar sis bosses de viatge per a l'assistència al Congrés de l'EASD o de la FEnd d'enguany a Estocolm dotades amb 900 euros. Més informació a l'arxiu adjunt.

Beca In memoriam del Dr. Manuel Caralt Borrell

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 10/09/2010

Objectiu

Proporcionar als residents en l'últim any de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica o als especialiestes en Oncologia Radioteràpica, l'oportunitat d'ampliar o d'actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més Centres de l'estranger, durant un període 2-4 mesos.

Beca SCMIMC 2010. Segona convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2010

Objectiu

La Beca SCMIMC s´institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines durant un periode d’un a dos mesos.

Ajut per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 03/10/2010

Objectiu

El finançament d'un projecte de recerca durant un any.

Beca ACMT 2010 per a un Projecte de recerca clínica bàsica dins l’àmbit assistencial de les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 15/10/2010

Objectiu

La beca de recerca bàsica de l’ACMT té com a finalitat ajudar a l’elaboració d’un projecte de recerca clínica dins l’àmbit de les diverses especialitats de la medicina. Aquest projecte haurà d’incidir directament en la millora dels circuits assistencials tant a nivell dels recursos diagnòstics com per a la possibilitat de noves alternatives en l’àmbit de la terapèutica. L’import de la beca anirà destinat a l’adquisició de material mèdic imprescindible per poder realitzar el treball. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (que englobin assistència primària i hospitalària).

Beca ACMT 2010 per a un Projecte d’investigació científica dins l’àmbit de les ciències de la salut

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 15/10/2010

Objectiu

La beca d’investigació científica de l’ACMT té com a finalitat ajudar a l’elaboració d’un projecte de recerca científica dins l’àmbit de les diferents ciències de la salut. Aquest projecte s’haurà de realitzar dins d’un centre acreditat per a la realització d’aquest, ja sigui en l’àmbit hospitalari o en instal•lacions universitàries. Seran valorats positivament aquells projectes que tinguin com a finalitat principal la realització d’una tesi doctoral i que els treballs siguin multidisciplinaris.

Beca ACMT 2010 per a l’ampliació d’estudis especialitzats en un centre d’excel•lència

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 15/10/2010

Objectiu

La beca per a l’ampliació d’estudis especialitzats té com a finalitat ajudar al facultatiu a sufragar les despeses ocasionades per l’assistència a un centre hospitalari de referència dins l’àmbit de la Unió Europea, per poder perfeccionar, en alguns aspectes concrets de la seva especialitat, els seus coneixements mèdics o quirúrgics.

I Concurs de Metegs Artistes

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 15/10/2010

Premi Pere Virgili

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 15/10/2010

Objectiu

Premiar el millor treball científic publicat.

Premi Pere Mallafré Gimeno

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 15/10/2010

Beca OTSUKA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2010

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/11/2010

Objectiu

La Societat Catalana de Cardiologia convoca la Beca OTSUKA per a projectes de recerca originals i inèdits sobre: Alteracions electrolítiques en patologia cardiovascular

Beca SERVIER per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2010

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/11/2010

Objectiu

La Societat Catalana de Cardiologia convoca la Beca SERVIER per a projectes de recerca originals i inèdits sobre: Efectes i potencials beneficis de la reducció exclusiva de la freqüència cardíaca en patologia cardiovascular

Beca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2010

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/11/2010

Objectiu

La Societat Catalana de Cardiologia convoca una beca per a projectes de recerca originals i inèdits(tema lliure)

Máster en Aplicación y Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 15/12/2010

Objectiu

Becar la Realització d'un master en aplicació i control de la terapèutica antimicrobiana intrahospitalaria

Premis a les Millors Comunicacions de la XXIX Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 31/12/2010

Objectiu

Premiar les millors comunicacions, dels socis de la SOCAP, presentades a la XXIX Diada Pneumològica

Ajut per a la recerca en Educació Diabetològica 2010

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 07/01/2011

Ajut de Recerca 2010 de l'Associació Catalana de Diabetis

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 07/01/2011

Beques SOCAP. Ajuts Millors projectes pneumològics

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2011

Objectiu

El desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Beques SOCAP. Ajut d'Investigació en Infermeria i/o Fisioteràpia Respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2011

Objectiu

Ajut per la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Premis de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemotaràpia corresponents al curs 2010-2011 a les millors comunicacions presentades a la Lll Reunión de

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 24/01/2011

Objectiu

Premiar un primer premi i dos accèsits a les milllors comunicacions presentades a la Lll Reunión de la AEHH - XXXVl Congreso de la SETH que hagin estat realitzades per membres de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia.

Beca Joaquim Bonal 2011

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 31/01/2011

Objectiu

Finançar un projecte d'avaluació de resultats en Atenció Farmacèutica, amb aplicació a qualsevol àmbit assistencial

Beques SOCAP. Beca DipSalut de Girona

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 08/03/2011

Objectiu

La Realització de projectes de recerca en pneumologia relacionats amb la promoció de la salut respiratòria que tinguin una potencial aplicabilitat en la provincia de Girona

Premi Salut Mental i Comunitat Ferran Salsas i Roig. Convocatòria 2010-2011

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 12/03/2011

Objectiu

Premiar el millor treball original i no publicat, sempre que faci una aportació al foment i la millora de la Salut Mental

Beca PFIZER per a projectes de col·laboració 2010

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2011

Beca MSD per a projectes de recerca 2010

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2011

Beca ABBOTT per a estades a l'estranger 2010

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2011

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 02/04/2011

Objectiu

A la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2010

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/04/2011

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2010.

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/04/2011

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2010.

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 15/04/2011

Objectiu

Premi al millor treball científic publicat durant l’any 2010

Premis 2011 al millor article i a la millor comunicació de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 30/04/2011

Beca SERVIER per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2011

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2011

Objectiu

Beca SERVIER per a projectes de recerca originals i inèdits sobre: Efectes i potencials beneficis de la reducció exclusiva de la freqüència cardíaca en patologia cardiovascular.

Beca OTSUKA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2011

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2011

Objectiu

Beca OTSUKA per a projectes de recerca originals i inèdits sobre: Paper del "aquarètics" (Tolvaptan) en el tractament de la insuficiència cardíaca refractària.

Beca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2011

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2011

Objectiu

L Societat Catalana de Cardiologia convoca una beca per a projectes de recerca originals i nèdits: (tema llire)

Premi SCACVE 2011 a la Millor Comunicació

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 01/05/2011

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Premi SCACVE 2011 al Millor Panell o Poster

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 01/05/2011

Objectiu

Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

XVII Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 08/05/2011

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades durant la Jornada de Cloenda del curs 2010-2011 que es celebrarà a Tossa de Mar (Girona) els dies 26 i 27 de maig

II Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 08/05/2011

Objectiu

Premiar un dels treballs presentats pels “Joves Psiquiatres” amb les seves experiències de la pràctica clínic diària, per ser compartits amb altres companys de l’especialitat, durant la Jornada de Cloenda del curs 2010-2011.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor comunicació oral

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la comunicació oral més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al millor pòster

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al pòster més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al millor cas clínic

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació feta per un resident R3, R4, R5

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació feta per un resident R1-R2

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents.

Premi 17a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació d'atenció primària

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2011

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Beca Gore - Convocatòria 2010-2011

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 15/05/2011

Objectiu

L’objectiu de la BECA GORE® és promoure la formació mitjançant el finançament d’una estada d’un mes en un Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular a l’estranger.

XXI Premi al millor treball de recerca

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 20/05/2011

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca original i inèdit dins l’àmbit de la psiquiatria

XII a. Beca d'Investigació d'Osona

Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 30/06/2011

Beca de movilidad de la SCBCMFO

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 07/07/2011

Premio a la Mejor Publicación

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 07/07/2011

Bases de la convocatòria de 2011 de bosses de viatge per a l’assistència al Congrés de la EASD I/O DE LA FEND

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 15/07/2011

Beca Agustí Pumarola 2011

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 09/09/2011

Objectiu

Ajuda als professionals espanyols, interessats en la Microbiologia Clínica i en les Malalties Infeccioses, que vulguin realitzar un projecte d´investigació predoctoral en un centre espanyol.

Beca In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrel

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 10/09/2011

Objectiu

Aquesta beca té com a finalitat proporcionar als residents en últim any de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l’oportunitat d’ampliar o d’ actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més Centres de l’estranger, durant un període de 2-4 mesos.

Beca 2011 de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 24/09/2011

Objectiu

L'objectiu d'aquesta beca és promoure la investigació en oftalmologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infrastructura o material dedicat a l'esmentat estudi. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les necessitats del projecte.

Beca SCMIMC 2011 - 2ª convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2011

Objectiu

La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines.

Ajut per la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 10/10/2011

Objectiu

El finançament d'un projecte de recerca durant un any.

VI Convocatoria de Becas a Proyectos de Investigación Clínica

Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia

Termini: 28/10/2011

Ajut a la recerca en Diabetis Gonçal Lloveras i Vallès 2012

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/12/2011

Ajuts a la recerca en Diabetis 2012

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/12/2011

Ajuts a la recerca en educació Diabetològica 2012

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 08/12/2011

Beca per la Realització d'un Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 15/12/2011

Programa solidaei de la SCR. Beca Roche oberta pel projecte solidari 2010

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/12/2011

Premis a les millors comunicacions presentades a la Llll Reunión de la SEHH - XXVll Congreso de la SETH

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 10/01/2012

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la Llll Reunión de la SEHH-XXVll Congreso de la SETH que hagin estat realitzades per membres de la S.C d'Hematologia i Hemoteràpia.

Premis a les Millors Comunicacions de la XXX Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 16/01/2012

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXX Diada Pneumològica

Ajuts a Tesis doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 16/01/2012

Objectiu

Premiar les tesis doctorals , d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Ajut Financiació d'estades a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 16/01/2012

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l'estranger

Ajuts als millors projectes pneumològics

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 16/01/2012

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 16/01/2012

Objectiu

Ajut per realització de projectes de recerca en infermeira i/o fisioteràpia

Premi i Accèssit a la millor comunicació de les XXIX Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 20/01/2012

Objectiu

Premiar la millor comunicació en el marc del proper congrés de la SOCMIC (29 i 30 de març de 2012, Palau de Congressos "La Llotja" de Lleida)

Premi i Accèssit a la millor comunicació de la XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 20/01/2012

Objectiu

Premiar la millor comunicació en el marc del proper congrés de la SOCMIC (29 i 30 de març de 2012, Palau de Congressos "La Llotja" de Lleida)

Premi a la millor comunicació d’infermeria publicada

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 30/01/2012

Objectiu

Premiar la millor comunicació d'infermeria publicada

Premi a la millor comunicació mèdica publicada

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 30/01/2012

Objectiu

Premiar la millor comunicació mèdica publicada

Beca SCCOT d'ajut a la recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 28/02/2012

Objectiu

Facilitar el suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Beca ABBOTT per Estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2012

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L'objectiu és facilitar l'accés, per a formació i/o investigació, a centres de l'estranger que treballin en el camp de la Reumatologia

Beca AMGEN per a Projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2012

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea del metabolisme ossi.

Beca MSD per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2012

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca PFIZER per a Projectes de recerca col·laborativa de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2012

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L'objectiu és potenciar la col·laboració científica entre Unitats, Seccions i Serveis de Reumatologia de Catalunya pertanyents a diferents àrees de referència

Beca pera Projecte de Recerca en Reumatologia Pediàtrica de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2012

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació en l'àrea de la Reumatologia Pediàtrica

Beca UCB per a Projectes Interns de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/03/2012

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L’objectiu d’aquesta beca és potenciar la realització d’estudis que puguin ser d’interès per al conjunt de la Societat Catalana de Reumatologia i de la pròpia especialitat de Reumatologia. En aquesta primera convocatòria de forma excepcional i a fi efecte de no endarrerí la realització d’aquest tipus de projectes d’alt interès intern en uns moments de canvis profunds dins la sanitat, s’ha iniciat un projecte des de la pròpia junta de la societat que es presentarà en la Assemblea General Ordinària del juny de 2012. Aquest projecte te com a objectiu “Determinar l’estat actual de la Reumatologia a Catalunya. Valoració del canvi en relació a l’estudi previ de la Societat Catalana de Reumatologia”.

Bases de la convoctòria 2012 de Borses de Viatge per a estades a centres hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2012

Objectiu

L'adjudicació de 4 borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l'estranger.

Bases de la convocatòria 2012 de Beques d'ajut per tesis doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2012

Objectiu

Adjudicació de 3 beques d'ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals.

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral - 2012

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 13/04/2012

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2011.

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació - 2012

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 13/04/2012

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2011

Beca SCMIMC 2012 - 1ª convocatòria 2012

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 13/04/2012

Objectiu

La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines.

Beca SCBF per a projecte de recerca 2012

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 13/04/2012

Objectiu

Com a societat científica el nostre objectiu principal és la promoció de la recerca i la investigació en fisioteràpia. És una realitat que el reconeixement científic d’una professió sanitària neix de l’evidència científica. La Fisioteràpia és una professió sanitària jove, amb una forta presència actual en el àmbit sanitari i amb grans expectatives de futur. L’accés del fisioterapeuta als estudis de doctorat reforça el nostre futur com a peça imprescindible d’un sistema sanitari multidisciplinar de qualitat i basat en l’evidència.

Premi de Ciències de la Salut de la Filial de l’Alt Urgell

Filial de l'Alt Urgell

Termini: 15/04/2012

Objectiu

Aquest Premi es lliurarà al projecte al millor treball sobre qualsevol aspecte de les ciències de la salut que es presenti durant el proper curs acadèmic 2011-2012

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 28/04/2012

Objectiu

A la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2011

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 28/04/2012

Objectiu

Premi al millor treball científic publicat durant l’any 2011

Beques per a la rotació de residents 2012. Acadèmia Mèdica Balear.

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/04/2012

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (AMB) convoca per l'any 2012 dues beques per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de Biòlegs, Farmacèutics, Metges, Psicòlegs i Químics.

Premis de Recerca 2011. Acadèmia Mèdica Balear.

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/04/2012

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears.

Beca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2012

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2012

Beca ORION-PHARMA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2012

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2012

Beca SERVIER per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2012

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2012

Premi a la millor publicació 2011-CLIQUEU AQUÍ

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2012

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca original i inèdit dins l’àmbit de la psiquiatria i la salut mental que hagi estat publicat l’any 2011.***CLIQUEU EL TÍTOL PER VEURE EL DETALL DE LA INFORMACIÓ***

Convocatòria Premis 2012 Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 30/04/2012

Objectiu

Premiar el millor treball publicat i la millor comunicació o pòster presentat durant l'any 2011

18a R.A_PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

18a R.A_PREMI A LA COMUNICACIÓ ORAL MÉS ORIGINAL

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents

18a R.A_PREMI AL MILLOR PÒSTER

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

18a R.A_PREMI AL PÒSTER MÉS ORIGINAL

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

18a R.A_PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

18a R.A_ PREMI AL MILLOR CAS CLÍNIC

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

18 R.A _PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R3, R4, R5

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

18a R.A_PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R1-R2

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/05/2012

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi SCACVE 2012 ala Millor Comunicació

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 16/05/2012

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Premi Millor Panell o E-pòster SCACVE 2012

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 16/05/2012

Objectiu

Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

III Premi Reptes Clínics del Dia a Dia-CLIQUEU AQUI

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 17/05/2012

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades pels “Joves Psiquiatres”, sobre les seves experiències de la pràctica clínica diària durant la Jornada de Cloenda del curs 2011-2012 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Barcelona els propers dies 14 i 15 de juny. CLIQUEU EL TITOL DEL PREMI PER VEURE EL DETALL DE LA INFORMACIÓ

Beca Gore - Convocatòria 2011-2012

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 18/05/2012

Objectiu

L’objectiu de la BECA GORE® és promoure la formació mitjançant el finançament d’una estada d’un mes en un Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular a l’estranger.

Premi Chiesi al millor projecte en recerca clínica

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 18/05/2012

XVIII Premi a la Millor Comunicació-CLIQUEU AQUI

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 31/05/2012

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades durant la Jornada de Cloenda del curs 2011-2012 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut, que es celebrarà a Barcelona els propers 14 i 15 de juny. 1. S’atorgarà un primer premi de 650€ a la millor comunicació i 2 accèssits de 450€. Es lliurarà a l’autor/a o autors/es un diploma acreditatiu.***CLIQUEU EL TÍTOL DEL PREMI PER VEURE EL DETALL DE LA INFORMACIÓ******

Beca per a la realització d'estades d'ampliació de coneixements CLIQUEU AQUÍ

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 31/05/2012

Objectiu

La SCFC convoca, cada dos anys, beques perquè els farmacèutics realitzin estades a l'estranger o be a d'altres serveis a Catalunya o Espanya, amb l'objectiu de fomentar l'ampliació de coneixements per la implantació de nous programes o activitats als seus centres de treball.

Beques per formació a l'estranger de la Societat Catalana de Digestologia-CLIQUEU AQUÍ

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 02/06/2012

Objectiu

Contribuir a la Formació i perfeccionament professional dels seus socis, així com a l'adquisició de noves tècniques i mètodes d'investigació dins de les malalties de l'Aparell Digestiu

Beques per Iniciació a la Recerca

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 02/06/2012

Objectiu

Contribuir a la Formació i Perfeccionament professional dels seus socis, així com a l'adquisició de noves tècniques i mètodes d'investigació dins de les malalties de l'Aparell Digestiu

Beca Agustí Pumarola 2012

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 09/09/2012

Objectiu

Ajuda als professionals espanyols, interessats en la Microbiologia Clínica i en les Malalties Infeccioses, que vulguin realitzar un projecte d'investigació predoctoral en un centre espanyol.

Beca “In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell” per l’ampliació de formació a l’estranger a especialistes en Oncologia Radioteràpica

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 10/09/2012

Objectiu

Aquesta beca té com a finalitat proporcionar als residents en últim any de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l’oportunitat d’ampliar o d’ actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més Centres de l’estranger, durant un període de 2-4 mesos.

Beca 2012 de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2012

Objectiu

L'objectiu d'aquesta beca és promoure la investigació en oftalmologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura o material dedicat a l'esmentat estudi.

Comunicació Digital Sol·licitada

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2012

Objectiu

L'objectiu d'aquesta és actualitzar conceptes i/o promoure protocols d'actuació davant de determinades patologies.

Beca SCMIMC 2012 - 2a convocatòria 2012

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2012

Objectiu

La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines. L’ajut està destinat a rebre formació durant un període d’un a dos mesos. En cap cas es considerarà com a vàlida una rotació en comissió de serveis durant el període de formació de la residència. L’objectiu d’aquesta beca és ajudar a financiar el desplaçament i estada.

Presentació candidatures 6 beques congrés de Bilbao

Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Termini: 30/09/2012

Objectiu

Us informem que s'ha ampliat fins el 30 de setembre la possibilitat de presentar candidatura a les 6 Beques que per a la inscripció en el Congrés de Bilbao, financia la SCQA. Us adjuntem les noves bases.

Ajut per la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 08/10/2012

Objectiu

El finançament d'un projecte de recerca durant un any

Ajuts a les Tesis Doctoralas pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2013

Objectiu

Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Ajut per a la financiació d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2013

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger.

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2013

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2013

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

Ajut (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 14/01/2013

Objectiu

Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.

Premis a les Millors Comunicaciones de la XXXI Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 21/01/2013

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXI Diada Pneumològica

Beca SCCOT d'ajut a la recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 28/02/2013

Objectiu

Facilitar suport econòmic per la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 2012-2013

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 28/02/2013

Objectiu

La Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia convoca un premi a la millor comunicació presentada a la LIII Reunión de la SEHH - XXVII Congreso de la SETH que hagi estat realitzada per membres de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia.

Beca Bioibérica per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L'objetiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi.

Beca AMGEN per a Projectes de Recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L'objetiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en el àrea del metabolisme ossi

Beca MSD per a Projectes de Recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L' objetiu és impulsa el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.

Beca PFIZER per a Projectes de Recerca Col.laborativa de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L'objetiu és potenciar la col.laboració científica entre Unitats, Seccions i Serveis de Reumatologia de Catalunya pertanyents a diferents àrees de referència.

Beca UCB per a Projectes Interns de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L'objetiu és potenciar la realització d'estudis que puguin ser d'interès per al conjunt de la societat Catalana de Reumatologia i la pròpia especialitat de Reumatologia.

Beca per a Projectes de Recerca en Reumatologia Pediatrica de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L'objetiu és impulsar el desenvolupament i la investigació en el àrea de la Reumatologia Pediatrica

Beca ABBOTT per estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 28/03/2013

Objectiu

L'objetiu és facilitar l'accés, per a formació i/o investigació, a centres de l'estranger que treballin en el camp de la Reumatologia.

Bases de la convocatòria 2013 de beques d'ajut per a tesis doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2013

Objectiu

L'adjudicació de tres beques d'ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Bases de la convocatòria 2013 de borses de viatge per a estades a centres hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2013

Objectiu

Adjudicar 4 borses de viatges a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l'estranger, i dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Premi Ricard Castillo 2012

Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia

Termini: 01/04/2013

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca publicat en una revista científica sobre qualsevol tema relacionat amb l'hemoteràpia durant el període comprés entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2012 ( ambdós inclosos)

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral - 2013

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/04/2013

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2012

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació - 2013

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/04/2013

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2012

Beca SCMIMC 2013 - 1a convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/04/2013

Objectiu

La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines.

Bases Beca Joaquim Bonal 2013

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 14/04/2013

Objectiu

Finançar un projecte d'avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació en qualsevol àmbit assistencial.

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 14/04/2013

Objectiu

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna convoca el premi al millor treball científic publicat durant l’any 2012

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 14/04/2013

Objectiu

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2012

Beca Pere Gabarró i García

Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Termini: 15/04/2013

Objectiu

L'objectiu és l'ajut econòmic al milor pla de treball per a una estada en un centre hospitalari de l'estranger, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Beca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2013

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/04/2013

Premi a la millor publicació del 2012

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2013

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca original i inèdit dins l'àmbit de la psiquiatria i la salut mental que hagi estat publicat l'any 2012.

Beques per a la rotació de residents 2013. Acadèmia Mèdica Balear

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/04/2013

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (AMB) convoca per l'any 2013 dues beques per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programens de biòlegs, farmacèutics, metges, psicòlegs i químics.

Premis de Recerca 2012. Acadèmia Mèdica Balear

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/04/2013

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears.

ll Convoctòria de Beca de Recerca Bàsica en Fisioteràpia

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 01/05/2013

Objectiu

Premiar un projecte que formi part d'un programa de doctorat, cursat per un professional fisioterapeuta i específicament relacionat amb la fisioteràpia.

Premi SCACVE 2013 a la millor comunicació

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 10/05/2013

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Premi SCACVE 2013 al millor Panell o e-Poster

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 10/05/2013

Objectiu

Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular.

IV Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2013

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades pels "Joves Psiquiatres", sobre les seves experiències de la pràctica clínica diària durant la Jornada de Cloenda del curs 2012-2013 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Barcelona els propers dies 30 i 31 de maig

XIX Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2013

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades durant la Jornada de Cloenda del curs 2012-2013 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Barcelona els propers 30 i 31 de maig

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor comunicació oral

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la comunicació oral més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al millor pòster

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al pòster més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació en l'Atenció Primària

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al millor Cas Clínic

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació feta per un Resident R3, R4, R5

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació feta per un resident R1-R2

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 14/05/2013

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Bases Beca al Millor Projecte Original de Recerca

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2013

Objectiu

Premiar un projecte original de recerca en l'àmbit de la psiquiatria i salut mental. Dotació: 3.000 euros, que es faran efectius en dos lliuraments: un de 1.800 euros a la concessió de la beca (setembre 2013) i l'altre, de 1.200 euros, al inici del segon any (setembre 2014) i després de la presentació d’una memòria parcial del projecte

Premi de Ciències de la Salut de la Filial de l'Alt Urgell

Filial de l'Alt Urgell

Termini: 15/05/2013

Objectiu

Aquest Premi es lliurarà al projecte al millor treball sobre qualsevol aspecte de les ciències de la salut que es presenti durant el proper curs acadèmic 2012-2013.

Beca Glaxosmithkline per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2013

Objectiu

L’objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en el àrea de les malalties autoimmunes.

Beca Gore - Convocatòria 2012-2013

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 31/05/2013

Objectiu

L’objectiu de la BECA GORE® és promoure la formació mitjançant el finançament d’una estada d’un mes en un Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular a l’estranger

Beques Iniciació a la Recerca

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/06/2013

Objectiu

Contribuir a la Formació i Perfeccionament professional dels seus socis, així com a l´adquisició de noves tècniques i mètodes d´investigació dins de les malalties de l´Aparell Digestiu.

Beques per Formació a l´Estranger de la Societat Catalana de Disgestologia

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/06/2013

Objectiu

Contribuir a la Formació i perfeccionament professional dels seus socis, així com a l´adquisició de noves tècniques i mètodes d´investigació dins de les malalties de l´Aparell Digestiu.

XIVa Beca d'Investigació d'Osona

Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 28/06/2013

Objectiu

Es concursarà mitjançant projectes sobre un tema lliure en l'àmbit de la salut, per al seu posterior desenvolupament.

Beca “In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell”

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 08/09/2013

Objectiu

Aquesta beca té com a finalitat proporcionar als residents en últim any de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l’oportunitat d’ampliar o d’ actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més Centres de l’estranger, durant un període de 2-4 mesos.

Beca Agustí Pumarola 2013

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 09/09/2013

Objectiu

Ajuda als professionals espanyols, interessats en la Microbiologia Clínica i en les Malalties Infeccioses, que vulguin realitzar un projecte d'investigació predoctoral en un centre espanyol.

BECA FORMATIVA PER ALS PROFESSIONAL DE LA SALUT DE L’ANOIA

Filial de l'Anoia

Termini: 15/09/2013

Objectiu

L’objectiu de la convocatòria és col•laborar en la formació continuada dels professionals de la salut que desenvolupen la seva tasca professional a la comarca de l’Anoia mitjançant una dotació de 1500euros per una estada formativa en centres en l’àmbit de les ciències de la salut a l’Estat Espanyol o a l’estranger.

Ajuts per la Intensificació de l´Activitat Investigadora

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/09/2013

Objectiu

Contribuir a la Formació i perfeccionament professional del seus socis, així com a l´adquisició de noves tècniques i mètodes d´investigació dins de les malalties de l´aparell Digestiu.

Beca 2013 de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2013

Objectiu

L'objectiu d'aquesta beca és promoure la investigació en oftalmologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura o material dedicat a l'esmentat estudi.

Comunicació Digital Sol·licitada

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2013

Objectiu

L'objectiu d'aquesta és actualitzar conceptes i/o promoure protocols d'actuació davant de determinades patologies.

Beca SCMIMC 2013 - 2a convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2013

Objectiu

La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines. L’ajut està destinat a rebre formació durant un període d’un a dos mesos. En cap cas es considerarà com a vàlida una rotació en comissió de serveis durant el període de formació de la residència. L’objectiu d’aquesta beca és ajudar a financiar el desplaçament i estada.

Beca estada a l'estranger 2013

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2013

Objectiu

La Beca SCO s'institueix com a ajuda als professionals interessats en estades a l’estranger que vulguin ampliar la seva formació; no va adreçada a rotacions externes de residents. L’ajut està destinat a rebre formació durant un període mínim de 6 mesos.

Beca Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Termini: 30/10/2013

Objectiu

Aquesta Beca té com a finalitat ajudar a l´elaboració d´un projecte de treball, realitzat tant a l´àmbit hospitalari com d´atenció primària, dins del camp de les Ciències de la Salut.

Beca Oberta ROCHE pel Projecte Solidari

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/12/2013

Objectiu

IMPORTANT: Per poder obrir l’arxiu word amb les memòria estada estranger i memòria projecte de recerca ho han de fer amb els navegadors: explorer , chrome o safari. L'objectiu és facilitar l'anada i l'estada de personal sanitari relacionat en l'àmbit de la Reumatologia a l'Hospital de St. Francis Xavier d'Assin Fosu (Ghana) per a col·laborar en el dispensari de l'aparell locomotor de la Unitat de Fisioteràpia

Ajut de la Societat Catalana de Medicina Nuclear 2013

Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 01/01/2014

Objectiu

La Junta Directiva de la SCMN estableix la concessió d’un ajut econòmic per al pagament de les despeses ocasionades per l’estada en un centre nacional o estranger, amb la finalitat de rebre formació en alguna tècnica relacionada amb la Medicina Nuclear. L’import màxim de l’ajut serà de 2000 Euros (impostos a deduir en cas necessari segons legislació vigent).

Millor comunicació oral de les Jornades de la Societat Catalana de Medcina Nuclear realitzada per un metge resident

Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 01/01/2014

Objectiu

La Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Nuclear estableix la concessió d´un premi a la millor comunicació oral realitzada per un Resident de Medicina Nuclear en formació durant el decurs de les Jornades anuals de la Societat Catalana de Medicina Nuclear.

Premi a la millor comunicació oral de les Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear realitzada per un DUI / Tècnic

Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 01/01/2014

Objectiu

La Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Nuclear estableix la concessió d´un premi a la millor comunicació oral realitzada per un DUI/Tècnic de Medicina Nuclear durant el decurs de les Jornades anuals de la Societat Catalana de Medicina Nuclear.

2 Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Ajut per a la financiació d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Premis a les Millors Comunicaciones de la XXXII Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 13/01/2014

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXII Diada Pneumològica

Premi per a un projecte de recerca mèdica i d’infermeria

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 27/01/2014

Objectiu

• Impulsar la recerca científica • Premiar un projecte de recerca bàsica o clínica relacionat amb la patologia d’atenció al pacient crític • Estimular la recerca en investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut. S’anima especialment als investigadors que estiguin en els seus inicis i començant a conèixer el mon de la investigació

Premi a la millor comunicació de la XXXV Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 27/01/2014

Premi a la millor comunicació de les XXXI Jornades catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 27/01/2014

Beques de Formació de la SCORL - PCF

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 31/01/2014

Objectiu

Ajudar a una estada formativa a l'estranger, sigui a nivell clínic o de recerca, en l''ambit de la Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial

Premi Jordi Gol i Gurina 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Aquest Premi serà destinat a premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d’un metge o un altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.

Premi Carolina Meléndez Fernández 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una infermera/er catalana/là o vinculada/at als països catalans.

Premi Josep Trueta 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Aquest Premi es lliurarà a la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any 2013, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.

Premi Jaume Aiguader i Miró 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Es premiarà l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel•lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de Catalunya, les Balears, València o Andorra, l’any 2013 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i educació sanitàries.

Premi Ramon de Teserach 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Aquest Premi s’atorgarà a l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.

Premi Acadèmia/CAMFiC 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Aquest Premi es lliurarà al projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat del qual es puguin avaluar els resultats.

Beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca bàsica 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

La Beca de recerca bàsica de l’Acadèmia té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut. Es primarà aquells projectes que contemplin la contractació d’un becari de titulació superior. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

Beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca clínica 2014

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

La Beca de recerca clínica de l’Acadèmia té com a finalitat premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Es primarà aquells projectes que contemplin la contractació d’un becari de titulació superior. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

Beques 2014 d’ajut per formació a societats de l’Acadèmia

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 10/02/2014

Objectiu

Les Beques d’ajut per formació a societats de l’Acadèmia (3) seran destinades a col•laborar en les despeses d’un programa de formació organitzat per les societats de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la formació continuada acreditada per les societats amb més dificultats per trobar finançament.

Premi de la S.C d'Hematologia i Hemoteràpia corresponent al curs 2013-2014 a la millor comunicació presentada a la LV Reunión de la SEHH - XXlX Congre

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 21/02/2014

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada a la LV Reunión de la SEHH - XXlX Congreso de la SETH

Bases de la convocatòria 2014 de la beca d'ajut a la recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 27/02/2014

Objectiu

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca una beca d'ajut a la recerca amb l’objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Premi a la millor comunicació 2014

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 01/03/2014

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013

Premi a la millor publicació en revista científica 2014

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 01/03/2014

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013.

Beca per a un projecte de recerca 2014

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 01/03/2014

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital.

Premi Lluís Barraquer Roviralta - Membre d'honor de la Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2014

Premi Eduard Beltran Rubio -Premi Societat Catalana de Neurologia a l'excel•lència en la trajectòria professional i acadèmica

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2014

Premi Antoni Subirana Oller - Premi al compromís amb la Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2014

Premi Artur Galceran i Granés . 100 anys de societat catalana de neurologia - Premi social de la Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2014

Premi millor alumne curs de formació

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2014

Premi Agustí Codina Puiggros - Premi millor article de Neurologia Catalana al Món

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2014

Premi Lluís Barraquer Bordas - Premi a la Millor comunicació de la Reunió Anual

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 21/03/2014

Beca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2014

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2014

Beca FERRER per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2014

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2014

Beca PHILIPS-SCC en Imatge Cardiovascular per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2014

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2014

Beca ABBOTT per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2014

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2014

Beca MEDTRONIC per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2014

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2014

Beca NOVARTIS per aprojectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2014

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2014

Bases de la convocatòria 2014 de borses de viatges per a estades a centres hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 4 borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger, i és dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

Bases de la convocatòria 2014 de beques d'ajut per tesis doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 3 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)

Beca ABBVIE per estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L'objectiu és facilitar L'accés, per a formació i/o investigació,a centres de l'estranger que treballin en el camp de la Reumatologia.

Beca BIOIBÉRICA per a projectes de recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L’objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació Catalunya en l’ àrea de l’artrosi

Beca MSD per a projectes de formació

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.

Beca PFIZER per a projetes de recerca col·laborativa

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L'objectiu és potenciar la col·laboració científica entre Unitats, Seccions i Serveis de Reumatologia de Catalunya pertanyents a diferents àrees de referència.

Beca UCB per a projectes interns

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L'objectiu és potenciar la realització d'estudis que puguin ser d'interès per al conjunt de la Societat Catalana de Reumatologia i la pròpia especialitat de Reumatologia.

Beca per a Projectes de Recerca en Reumatologia Pediàtrica

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació a l'àrea de la Reumatologia Pediàtrica.

Beca per a Projectes de Recerca en Metabolisme Ossi

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/03/2014

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en el àrea del metabolisme ossi.

Beca SCMIMC 2014 - 1a convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 09/04/2014

Objectiu

Les Beques SCMIMC s'institueixen com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines.

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació - 2014

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 09/04/2014

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2013.

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral - 2014

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 09/04/2014

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2013.

Premi de Ciències de la Salut de la Filial de l’Alt Urgell

Filial de l'Alt Urgell

Termini: 14/04/2014

Objectiu

Aquest Premi es lliurarà al projecte al millor treball sobre qualsevol aspecte de les ciències de la salut que es presenti durant el proper curs acadèmic 2013-2014

Premi millor comunicació SCACVE 2014

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 21/04/2014

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Premi millor panell o e-pòster SCACVE 2014

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 21/04/2014

Objectiu

Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular.

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 25/04/2014

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi Bartolomé Cabrer a la Millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l'any 2013.

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 25/04/2014

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi al Millor Treball Científic Publicat durant l'any 2013.

lll Convocatòria de Beca de Recerca Bàsica en Fisioteràpia

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 28/04/2014

Objectiu

Premiar un projecte de recerca bàsica dins el camp de les ciències de la salut i especialment relacionat amb la fisioteràpia.

Beca Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Termini: 01/05/2014

Objectiu

Aquesta Beca té com a finalitat ajudar a l´elaboració d´un projecte de treball, realitzat tant a l´àmbit hospitalari com d´atenció primària, dins del camp de les Ciències de la Salut.

Premi a la millor publicació del 2013

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2014

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca original i inèdit dins l'àmbit de la psiquiatría i la salut mental que hagi estat publicat l'any 2013

Beca Merck de la S.C.A.I.C.

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2014

Objectiu

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica convoca per a l’any 2014 la Beca MERCK per a la millor aportació científica (publicació o comunicació) feta el curs 2013-14 (juny 2013 a maig 2014) per socis residents d’al·lergologia de 3r o 4art any o que hagin finalitzat la seva residència d’al·lergologia el 2013.

Beca SCACVE

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 07/05/2014

Objectiu

L’objectiu de la BECA SCACVE és promoure la formació mitjançant el finançament d’una estada d’un mes en un Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular a l’estranger.

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la Millor Comunicació Oral

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al Pòster més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació d'Atenció Primària

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la Comunicació Oral més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al Millor Pòster

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria al Millor Cas clínic

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a milllor presentació feta per un R3, R4 o R5

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents

Premi 20a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor presentació feta per un resident R1 o R2

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/05/2014

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Beca per a la realització d'estades d'ampliació de coneixements

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 15/05/2014

Objectiu

La SCFC convoca, cada dos anys, beques perquè els farmacèutics realitzin estades a l'estranger o bé a d'altres serveis de farmàcia d'hospitals de Catalunya o Espanya, amb l'objectiu de fomentar l'ampliació de coneixements per la implantació de nous programes o activitats als seus centres de treball.

Beca per a la realització d'un examen de certificació del Board of Pharmacy Specialties

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 15/05/2014

Objectiu

La SCFC convoca per primera vegada una beca per a que un farmacèutic pugui realitzar un examen de certificació del Board of Pharmacy Specialties (BPS) de la American Pharmacists Association, amb l’objectiu de facilitar la formació continuada mitjanant aquest programa, de reconegut prestigi, exigent i rigorós. Es podrà optar a la beca per obtenir qualsevol dels certificats oferts.

Beques per a la Rotació de Residents 2014. Acadèmia Mèdica Balear

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 15/05/2014

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (AMB) convoca per l'any 2014, dues beques per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programens de biòlegs, farmacèutics, metges, psicòlegs i químics.

Premis de Recerca 2013. Acadèmia Mèdica Balear

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 15/05/2014

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears.

XX Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 18/05/2014

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades durant la Jornada de Cloenda del curs 2013-14 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Barcelona els propers 5 i 6 de juny

V Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 18/05/2014

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades pels "Joves Psiquiatres", sobre les seves experiències de la pràctica clínica diària durant la Jornada de Cloenda del curs 2013-14 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental que es celebrarà els diez 5 i 6 de juny de 2014.

Beca “Pere Gabarró i García”

Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Termini: 31/05/2014

Objectiu

L’objectiu de la beca és l’ajut econòmic al millor pla de treball per una estada en un Centre Hospitalari de l’estranger, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.

BECA NIT DE LA PROFESSIÓ 2014

Filial de l'Anoia

Termini: 05/09/2014

Objectiu

L’objectiu de la convocatòria és col•laborar en la formació i recerca dels professionals de la salut que desenvolupen la seva tasca professional a la comarca de l’Anoia.

Beca "In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell"

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 06/09/2014

Objectiu

Aquesta beca té com a finalitat proporcionar als residents en últim any de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l’oportunitat d’ampliar o d’ actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més Centres de l’estranger, durant un període de 2-4 mesos.

Beca Agustí Pumarola 2014

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 08/09/2014

Objectiu

Ajuda als professionals espanyols, interessats en la Microbiologia Clínica i en les Malalties Infeccioses, que vulguin realitzar un projecte d'investigació predoctoral en un centre espanyol.

Beca estada a l'estranger 2014

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2014

Objectiu

La Beca SCO s'institueix com a ajuda als professionals interessats en estades a l’estranger que vulguin ampliar la seva formació; no va adreçada a rotacions externes de residents. L’ajut està destinat a rebre formació durant un període mínim de 6 mesos.

Beca 2014 de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2014

Objectiu

L'objectiu d'aquesta beca és promoure la investigació en oftalmologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura o material dedicat a l'esmentat estudi.

Comunicació Digital Sol·licitada

Societat Catalana d'Oftalmologia

Termini: 30/09/2014

Objectiu

L'objectiu d'aquesta és actualitzar conceptes i/o promoure protocols d'actuació davant de determinades patologies.

Beca SCMIMC 2014 - 2a convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2014

Objectiu

La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines. L’ajut està destinat a rebre formació durant un període d’un a dos mesos. En cap cas es considerarà com a vàlida una rotació en comissió de serveis durant el període de formació de la residència. L’objectiu d’aquesta beca és ajudar a financiar el desplaçament i estada.

Premi al millor pòster presentat a les XXIII Jornades de la SCMIMC

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2014

Objectiu

Com a novetat, la Junta Directiva de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, ha decidit introduir a les XXIII Jornades d’enguany una sessió de pòsters. Aquesta sessió va adreçada a residents i becaris predoctorals. El millor pòster serà premiat amb 200€ i el premi es lliurarà durant les Jornades (24 i 25 d’octubre de 2014 | Palau Firal i de Congressos de Tarragona) .

Beques Iniciació a la Recerca

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 30/09/2014

Objectiu

Contribuir a la Formació i Perfeccionament professional dels seus socis, així com a l´adquisició de noves tècniques i mètodes d´investigació dins de les malalties de l´Aparell Digestiu.

Beques per Formació a l´Estranger de la Societat Catalana de Disgestologia

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 30/09/2014

Objectiu

Contribuir a la Formació i perfeccionament professional dels seus socis, així com a l´adquisició de noves tècniques i mètodes d´investigació dins de les malalties de l´Aparell Digestiu.

Ajuts per la Intensificació de l´Activitat Investigadora

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 30/09/2014

Objectiu

Contribuir a la Formació i perfeccionament professional del seus socis, així com a l´adquisició de noves tècniques i mètodes d´investigació dins de les malalties de l´aparell Digestiu.

Ajut per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 04/10/2014

Objectiu

La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició convoca un ajut per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l’Endocrinologia catalana. L’ajut tindrà com a objectiu el finançament d’un projecte de recerca durant un any i estarà dotat amb 9.000 euros.

Bases Beques Investigació Acupuntura 2014

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2014

Objectiu

L’objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l’ àrea de l’Acupuntura.

Beca Oberta ROCHE Projecte Solidari

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 31/12/2014

Objectiu

L'objectiu és facilitar l’anada i l'estada de personal sanitari relacionat en l'àmbit de la Reumatologia a l'Hospital de St. Francis Xavier d´Assin Fosu (Ghana) per a col·laborar en el dispensari de l'Aparell Locomotor de la Unitat de Fisioteràpia.

Beca Ajut a Projectes de Recerca de la Societat Catalana de Neurologia 2014

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 31/12/2014

Objectiu

La Fundació Societat Catalana de Neurologia (SCN) convoca una beca per a projectes de recerca originals i inèdits: “Recerca bàsica”.

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.

Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.

Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Premis a les Millors Comunicacions de la XXXIII Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXIII Diada Pneumològica

Ajut per a la financiació d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2015

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Premi a la millor comunicació de la XXXVI Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 18/01/2015

Premi a la millor comunicació de les XXXII Jornades catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 18/01/2015

Premi per a un projecte de recerca mèdica i d’infermeria

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 18/01/2015

Objectiu

• Impulsar la recerca científica • Premiar un projecte de recerca bàsica o clínica relacionat amb la patologia d’atenció al pacient crític • Estimular la recerca en investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut. S’anima especialment als investigadors que estiguin en els seus inicis i començant a conèixer el mon de la investigació

Beques de formació de la SCORL - PCF

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 31/01/2015

Objectiu

La SOCIETAT CATALANA D’OTORINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA CÈRVICO-FACIAL vol dedicar part del seu remanent econòmic per ajudar a la formació continuada. Es per això que, en funció de la disponibilitat económica, convocará ajudes per la formación. Pel proper any 2015 convoca DUES BEQUES de formació consistents en dues bosses de viatge de 2000 euros cadascuna amb l’objectiu d’ajudar per a una estada formativa a l’estranger, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l’àmbit de la Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial.

Normes per a la confecció i presentació dels resums de les comunicacions

Filial de Tortosa i Terres de l'Ebre

Termini: 31/01/2015

Objectiu

Premiar a la millor comunicació oral i al millor pòster amb 300,00 € cada un

XVII Premi de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l'Ebre

Filial de Tortosa i Terres de l'Ebre

Termini: 31/01/2015

Objectiu

Premiar el millor treball inèdit sobre qualsevol aspecte de les Ciències de la Salut ques es presenti a les XXXI Jornades Mèdiques de les Terres de l'Ebre

Premi al millor treball de recerca de batxillerat en l'àmbit sanitari

Filial de Tortosa i Terres de l'Ebre

Termini: 31/01/2015

Objectiu

Premiar al millor treball de recerca de batxillerat en l'àmbit sanitari amb 300,00 € per a l'estudiant i 300,00 € per el centre educatiu

Beca d'Investigació. Esponsoritzada per Laboratoris Leo Pharma

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 31/01/2015

Objectiu

Estimular als dermatòlegs que s'inicien en l'especialitat a realitzar projectes d'investigació

Premi a la millor comunicació 2015 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 10/02/2015

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2014

Premi a la millor publicació en revista científica 2015 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 10/02/2015

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2014.

Beca per a un projecte de recerca 2015 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 10/02/2015

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits

Bases de la Beca de Recerca de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 14/02/2015

Objectiu

La Societat Catalana d’Al•lèrgia i Immunologia Clínica convoca per a l’any 2015 una beca amb l’objectiu de fomentar la recerca. La beca està destinada a un treball d’investigació amb aplicació clínica o bé a un treball dedicat a l’estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp de l’Al•lergologia i/o Immunologia Clínica. L’ajuda pot ser per a treballs multicèntrics o de col•laboració amb centres d’investigació nacionals o estrangers.

Beca Leti de la SAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 20/02/2015

Objectiu

Premiar la millor comunicació enviada al Congrés EAACI 2015 per un soci jove de l'SCAIC

Bases de la convocatòria 2015 de la Beca Dr. Josep Trueta d'ajut a la recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 27/02/2015

Objectiu

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca una beca d'ajut a la recerca amb l’objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia

Beca per a la realització d'un examen de certificació del Board of Pharmacy Specialties

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 15/03/2015

Objectiu

La SCFC convoca aquesta beca per a que un farmacèutic pugui realitzar un examen de certificació del Board of Pharmacy Specialties (BPS) de la American Pharmacists Association, amb l'objectiu de facilitar la formació continuada mitjançant aquest programa de reconegut prestigi, exigent i rigurós. Es podrà optar a la beca per obtenir qualsevol dels certificats oberts.

Premi Lluís Barraquer Roviralta - Membre d'honor de la Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Premi Eduard Beltran Rubio -Premi Societat Catalana de Neurologia a l'excel•lència en la trajectòria professional i acadèmica

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Premi Antoni Subirana Oller - Premi al compromís amb la Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Premi Artur Galceran i Granés . 100 anys de societat catalana de neurologia - Premi social de la Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Premi Agustí Codina Puiggros - Premi millor article de Neurologia Catalana al Món

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Premi Lluís Barraquer Bordas - Premi a la Millor comunicació de la Reunió Anual

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Premi millor alumne curs de formació

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 20/03/2015

Bases de la convocatòra 2015 de borses de viatges per a estades a centrs hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 30/03/2015

Objectiu

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 3 borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger, i és dirigida a membres residents de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

Bases de la convocatòria 2015 de beques d'ajust per a tesis doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 30/03/2015

Objectiu

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 2 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)

Beca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2015

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2015

Beca FERRER per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2015

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2015

Beca MEDTRONIC per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2015

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2015

Beca PHILIPS-SCC en imatge cardiovascular per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2015

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2015

Beca ROCHE per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2015

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2015

Premi a la millor comunicació al congrès de la SEHH/SETH de 2014

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 31/03/2015

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral - 2015

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 10/04/2015

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2014.

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació - 2015

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 10/04/2015

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2014.

Beca SCMIMC 2015 - 1a convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 10/04/2015

Objectiu

Les Beques SCMIMC s'institueixen com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines.

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 19/04/2015

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi al Millor Treball Científic Publicat durant l'any 2014.

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 19/04/2015

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi Bartolomé Cabrer a la Millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l'any 2014.

Beca de mobilitat de la SCACVE

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 20/04/2015

Objectiu

Promoure la formació mitjançant el finançament de la estada en un servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular d'una institució estrangera.

lV Beca de Recerca Bàsica en Fisioteràpia

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 24/04/2015

Objectiu

Premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia.

Premi al millor article i a la millor publicació / comunicació presentada durant l'any 2014

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

Premiar al millor article i a la millor publicació / comunicació presentada l'any 2014

Beca Hospira per a Projectes de Recerca en Reumatologia Pediàtrica de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació en el àrea de la Reumatologia Pediàtrica

Premi a la millor comunicació de la Sessió Clínico-Citològica de la Societat Catalana d' Hematologia i Hemoteràpia (21 de Novembre de 2014, 23 de Gene

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 30/04/2015

Beca Bioibérica per a projectes de recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi

Beca Pfizer per a projectes de recerca col·laborativa

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

L'objectiu és potenciar la col·laboració científica entre Unitats, Seccions i Serveis de Reumatologia de Catalunya pertanyents a diferents àrees de referència

Beca Glaxosmithkline per a projectes de recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en el àrea de les malalties autoimmunes

Premi Societat Catalana de Pediatria al millor treball publicat a la revista Pediatria Catalana

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 30/04/2015

Objectiu

Aquest premi té per objectiu incentivar la publicació a PEDIATRIA CATALANA d’articles de qualitat, reconèixer la seva vàlua i aconseguir un elevat nivell en el contingut de la publicació. Optaran al premi els articles originals i els treballs de formació continuada publicats en els anys 2013 I 2014

Premi a la millor publicació del 2014

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2015

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca original i inèdit dins l’àmbit de la psiquiatria i la salut mental que hagi estat publicat l’any 2014

Beques per la inscripció al lll European Congress ORLHNS a Praga

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 30/04/2015

Objectiu

La SOCIETAT CATALANA D’OTORINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA CÈRVICO-FACIAL vol dedicar part del seu remanent econòmic per ajudar a la formació continuada. Es per això donada la celebració del 3º congrés de la societat europea de ORL i cirurgia de cap i coll vol oferir la inscripció a aquells residents que hi presentin una comunicació oral.

Beca Abbvie per estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

L'objectiu és facilitar l'accés, per a formació i/o investigació, a centres de l'estranger que treballin en el camp de la Reumatologia.

Beca UCB per a projectes interns de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

Beca per a projectes interns de la Societat Catalana de Reumatologia, designada per la junta de la SCR a un projecte considerat d’interés per a la Reumatologia a Catalunya.

Beca per a projectes de recerca en metabolisme ossi

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en el àrea del metabolisme ossi

Beca MSD per a projectes de formació

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2015

Objectiu

L'objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca Merck de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 04/05/2015

Objectiu

Premiar la millor aportació científica ( publicació o comunicació ) feta el curs 2014/2015 ( juny 2014 a maig 2015) per a socis residents d'al·lergologia de 3r o 4rt any o que hagin finalitzat la seva residència d'al·lergologia el 2014.

Premi SCACVE 2015

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 08/05/2015

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Premi millor panell o e-poster SCACVE 2015

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 08/05/2015

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria a la Comunicació Oral més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria a la Millor Comunicació Oral

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria al Millor Poster

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria al Pòster més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria a la Millor Presentació d'Atenció Primària

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria al Millor Cas clínic

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria a la Millor presentació feta per un Resident R3-R4-R5

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria a la Millor presentació feta per un Resident R1-R2

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 21a. Reunió Anual de la SCPediatria a la Millor presentació relacionada amb les Infeccions per Rotavirus

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 09/05/2015

Objectiu

ESPONSORITZAT PER SANOFI PASTEUR MSD El Comitè Organitzador de la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació efectuada sobre el tema “Infeccions per rotavirus”. El premi consisteix en la inscripció i desplaçament d’una persona per assistir a un congrés d’àmbit estatal a celebrar entre l’1 de juny de 2015 i el 31 de maig de 2016, d’acord amb les bases següents:

Beca Joaquim Bonal 2015

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 15/05/2015

Objectiu

Finançar un projecte d'avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació en qualsevol àmbit assistencial.

Premi de la Societat Catalana de Medicina Nuclear. Millor article publicat per un resident

Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 15/05/2015

Objectiu

Premiar a un rsident que sigui el primer signant d'una publicació a una revista científica.

Ajut de la Societat Catalana de Medicina Nuclear

Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 15/05/2015

Objectiu

Concedir un ajut econòmic per al pagament de les despeses ocasionades per l'estada en un centre nacional o estranger amb la finalitat de rebre formació en alguna tècnica relacionada amb la Medicina Nuclear.

Beca Iniciació a la Recerca 2015

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 17/05/2015

Objectiu

Esperit o Propòsit de l’Ajut: Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català Objectiu immediat : Contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat la especialitat MIR en Aparell Digestiu.

Beques per Formació a l´Estranger de la Societat Catalana de Disgestologia

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 17/05/2015

Objectiu

“Contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges que exerceixen a Catalunya dins la especialitat de l’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional” Objectiu immediat Ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en centres/hospitals mèdics de Catalunya per anar a adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel•lència.

Ajuts per la Intensificació de l´Activitat Investigadora

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 17/05/2015

Objectiu

Esperit o Propòsit de l’Ajut “ Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en les i els metges joves de recent incorporació amb trajectòria científica acreditada”. Objectiu immediat Alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges- investigadors contractats en centres/hospitals mèdics de Catalunya amb projectes científics de rellevància vigents.

Premis de Recerca 2014. Acadèmia Mèdica Balear

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 25/05/2015

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears.

Beques per a la Rotació de Residents 2015. Acadèmia Mèdica Balear

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 25/05/2015

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (AMB) convoca per l'any 2015, dues beques per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programens de metges, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Beca Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 05/06/2015

Objectiu

Premiar un projecte original de recerca en l’àmbit de la psiquiatria i salut mental

XX Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 05/06/2015

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades durant la Jornada de Cloenda del curs 2014-2015 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut, que es celebrarà a Barcelona els propers 4 i 5 de juny

V Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 05/06/2015

Objectiu

Premiar una de les comunicacions presentades pels “Joves Psiquiatres”, sobre les seves experiències de la pràctica clínica diària durant la Jornada de Cloenda del curs 2014-2015 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Barcelona els propers dies 4 i 5 de juny

XXª Beca d'investigació d'Osona

Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 22/07/2015

Objectiu

Promoure el desenvolupament de Programes d’Investigació a la comarca d’Osona

Premi al millor pòster presentat a les XXIV Jornades de la SCMIMC

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 20/09/2015

Objectiu

Per segona edició consecutiva, a les XXIV Jornades d’enguany tindrà lloc una sessió de pòsters. Aquesta sessió va adreçada a residents i becaris predoctorals. El millor pòster serà premiat amb 200€ i el premi es lliurarà durant les Jornades (23 i 24 d’octubre de 2015 | Vilar Rural, Sant Hilari Sacalm).

Beca " In Memoriam del Dr. Manuel Caralt Borrell " per l'ampliació de formació a l'estranger d'especialistes en Oncologia Radioteràpica

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 22/09/2015

Objectiu

Proporcionar als residents en l'últim any de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l'oportunitat d'ampliar o d'actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més centres de l'estranger, durant un període de 2 a 4 mesos

Beca SCMIMC 2015 - 2a convocatòria

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 30/09/2015

Objectiu

Les Beques SCMIMC s'institueixen com ajuda als professionals interessats en la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp d’aquestes disciplines.

BECA NIT DE LA PROFESSIÓ 2015

Filial de l'Anoia

Termini: 30/09/2015

Objectiu

L’objectiu de la convocatòria és col·laborar en la formació i recerca dels professionals de la salut que desenvolupen la seva tasca professional a la comarca de l’Anoia.

Beques d'Investigació Acupuntura 2015

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2015

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura

Premi Board Europeu de Dermatologia - Esponsoritzada per IFC - Cantabria

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 10/12/2015

Objectiu

Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents formats a Catalunya. Aquest premi està destinat a reconèixer i fer públic les persones que han obtingut el certificat UEMS-EBDV Board Examination dintre dels dos pirmera anys després d'haver finalitzat la residència en un hospital català

Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 13/12/2015

Objectiu

Obtenir l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf e bases al programa de recolzament al desplegament de la utilització de l'ecografia a la consulta de l'Endocrinòleg promoguda per la SEEN i recolzada per la SCEN

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.

Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.

Ajut per a la financiació d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Premis a les Millors Comunicacions de la XXXIV Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 18/01/2016

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXIV Diada Pneumològica

Premi per a un projecte de recerca mèdica i d’infermeria

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2016

Objectiu

• Impulsar la recerca científica • Premiar un projecte de recerca bàsica o clínica relacionat amb la patologia d’atenció al pacient crític • Estimular la recerca en investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut. S’anima especialment als investigadors que estiguin en els seus inicis i començant a conèixer el mon de la investigació

Premi a la millor comunicació de la XXXVII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2016

Premi a la millor comunicació de les XXXIII Jornades catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2016

Premi a la millor comunicació 2016 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 15/02/2016

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2015

Premi a la millor publicació en revista científica 2016 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 15/02/2016

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2015.

Beca per a un projecte de recerca 2016 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 15/02/2016

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.

Premi a la millor comunicació presentada al LVll Congreso de la SEHH - XXXl Congreso de la SETH

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 19/02/2016

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada al LVll Congreso de la SEHH - XXXl Congreso de la SETH

Beca LETI de la S.C.A.I.C

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 19/02/2016

Objectiu

Premiar la millor comunicació enviada al congrés EAACI 2016 per un soci jove de l'SCAIC.

Convocatòria 2016 de la Beca Dr. Josep Trueta d'ajut a la recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 28/02/2016

Objectiu

Facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Premi Societat Catalana de Pediatria 2016

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 12/03/2016

Objectiu

Aquest premi té per objectiu premiar la qualitat i reconèixer la vàlua de la documentació que els professors del Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria (CIAP) preparen pels alumnes Optaran al premi els treballs corresponents a l’edició 2016 del CIAP

Beca d'Investigació 2016

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 15/03/2016

Objectiu

Estimular als dermatòlegs que s'inicien en l'especialitat a realitzar projectes d'investigació.

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 30/03/2016

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi Bartolomé Cabrer a la Milloor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l'any 2014

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 30/03/2016

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi al Millor Treball Científic Publicat durant l'any 2015

Convocatòria 2016 de Borses de Viatge per a estades a centres hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2016

Objectiu

Adjudicar 3 borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l'estranger.

Convocatòria 2016 de Beques d'ajut per tesis doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2016

Objectiu

Adjudicar 2 beques d'ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals.

Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca 2016

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 01/04/2016

Objectiu

Premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut i específicament ralacionat amb la Fisioteràpia.

Beca per a projectes de recerca bàsica de la Societat Catalana de Cardiologia 2016

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 03/04/2016

Beca Medtronic per a projectes de recerca en arítmies de la Societat Catalana de Cardiologia 2016

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 03/04/2016

Beca per a projectes de recerca de Revascularització Percutània en Cardiopatia Isquèmica de la Societat Catalana de Cardiologia 2016

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 03/04/2016

Beca PHILIPS en Tècniques d'Imatge en Patologia Estructural Cardíaca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Carciologia 2016

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 03/04/2016

Premis SCSCVE 2016

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 10/04/2016

Normativa comunicacions

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 10/04/2016

Beca Board de la SCACVE 2016

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 24/04/2016

Beca de mobilitat de la SCACVE

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 24/04/2016

Becca ABBVIE per a estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Facilitar l'accés, per a formació i/o investigació, a centres de l'estranger que treballin en el camp de la Reumatologia

Beca BIOIBÉRICA per a projectes de recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi.

Beca KERN per a projectes de recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi.

Beca MSD per a projectes de formació

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investiació de la Reumatologia.

Beca PFIZER per a projectes de recerca col·laborativa

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Potenciar la col·laboració científica entre unitats, seccions i serveis de Reumatologia a Catalunya pertanyents a diferents àrees de referència.

Beca UCB per a projectes interns

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Potenciar la realització d'estudis que puguin ser d'interès per al conjunt de la Societat Catalana de Reumatologia i la pròpia especialitat de Reumatologia

Beca per a Projectes de Recerca en Metabolisme Ossi

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en el àrea del metabolisme ossi

Beca ECOCAT 2016

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

L’objectiu és impulsar l’ús de l'Ecografia en els serveis i unItats de Reumatologia a Catalunya

Premi publicació de la SCACVE

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 30/04/2016

Premi al millor article presentat durant l'any 2015

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Premiar el millor article presentat durant l'any 2015

Premi a la millor publicació / comunicació presentada durant l'any 2015

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 30/04/2016

Objectiu

Premiar la millor publicació / comunicació presentada durant l'any 2015

Premi Vila Saborit a la millor publicació del 2015

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2016

Premi Merck de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 04/05/2016

Objectiu

Premiar la millor aportació científica ( publicació o comunicació ) feta el curs 2015-2106

Premi 22a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la millor comunicació oral

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria a la Comunicació Oral més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria al millor pòster

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria al pòster més original

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria a la millor presentació en l'Atenció Primària

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria al millor cas clínic

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria a la millor presentació feta per un resident R3, R4, R5

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria a la millor presentació feta per un resident R1-R2

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

Premi 22a. Reunió Anual de la SCPediatria a la millor presentació relacionada amb la varicel·la, esponsoritzat per Sanofi Pasteur MSD

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 07/05/2016

Objectiu

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació efectuada sobre el tema “Varicel•la” El premi consisteix en la inscripció i desplaçament d’una persona per assistir a un congrés d’àmbit estatal a celebrar entre l’1 de juny de 2016 i el 31 de maig de 2017, d’acord amb les bases següents:

V Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2016

XX Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2016

Ajuts per la Intensificació de l´Activitat Investigadora

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 16/05/2016

Objectiu

Propòsit de l'ajut: Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en les i els metges joves de recent incorporació amb trajectòria científica acreditada. Objectiu immediat: Alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges- investigadors contractats en centres/hospitals mèdics de Catalunya amb projectes científics de rellevància vigents.

Beca Iniciació a la Recerca 2016

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 16/05/2016

Objectiu

Propòsit de l’ajut: Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català Objectiu immediat : Contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat la especialitat MIR en Aparell Digestiu.

Beques per Formació a l´Estranger de la Societat Catalana de Disgestologia

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 16/05/2016

Objectiu

Propòsit de l'ajut: Contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges que exerceixen a Catalunya dins la especialitat de l’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional. Objectiu immediat: Ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en centres/hospitals mèdics de Catalunya per anar a adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel•lència.

Convocatòria Premis de Recerca 2015

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/05/2016

Objectiu

L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears S'atorgarà un primer premi de 2.000 € i un accèssit de 1.000 € dotats per la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Convocatòria Beques de Rotació Residents 2016

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 30/05/2016

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (AMB) convoca per l'any 2016, dues beques per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programens de metges, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

1r Premi LLuïsa Guarner a la investigació en patologia pancreàtica

Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 30/05/2016

Objectiu

Reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en la literatura mèdica, els dos anys previs a l'atorgament del premi ( en aquesta convocatòria, treballs publicats els anys 2014-2015)

Beca per a la realització d'estades d'ampliació de coneixements

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 01/06/2016

Objectiu

La SCFC convoca, cada dos anys, beques perquè els farmacèutics realitzin estades a l'estranger o bé a d'altres serveis de farmàcia d'hospitals de Catalunya o Espanya, amb l'objectiu de fomentar l'ampliació de coneixements per la implantació de nous programes o activitats als seus centres de treball.

Beca “In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell” per l’ampliació de formació a l’estranger de residents o especialistes en Oncologia Radioteràpi

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 23/09/2016

Objectiu

Aquesta beca té com a finalitat proporcionar als residents en l’últim any de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l’oportunitat d’ampliar o d’ actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més centres de l’estranger, durant un període de 2 a 4 mesos.

BECA NIT DE LA PROFESSIÓ 2016

Filial de l'Anoia

Termini: 30/09/2016

Objectiu

L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament de projectes de recerca i innovació per part dels professionals de la salut de l’Anoia, projectes relacionats amb la seva tasca professional desenvolupada a aquesta comarca.

PREMI RECERCA NIT DE LA PROFESSIO

Filial de l'Anoia

Termini: 30/09/2016

Objectiu

Premiar aquells treballs de recerca en l’àmbit de la salut que estiguin realitzats a la comarca de l’Anoia.

Beca Agustí Pumarola (convocatòria 2016)

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 02/10/2016

Objectiu

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca la Beca AGUSTÍ PUMAROLA 2016, que te com a objectiu finançar projectes de recerca predoctorals, relacionats amb les malalties infeccioses i la microbiologia clínica, amb la finalitat principal d’elaborar una Tesi Doctoral.

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 02/10/2016

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral relacionada amb la microbiologia clínica i les malalties infeccioses per optar al grau en qualsevol llicenciatura de l'àmibt biomèdic, llegida durant l’any 2015.

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 02/10/2016

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2015.

Premi Board Europeu de Dermatologia per aprovar el UEMS-EBDV Board Examination - de l'agost de 2016 - Esponsoritzada per IFC - Cantabria

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 20/11/2016

Objectiu

Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents formats a Catalunya

Beques d'Investigació Acupuntura 2016

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2016

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura.

Beca Board SCACVE 2017

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 10/01/2017

Objectiu

L’objectiu és promoure l’obtenció del Board Europeu en cirurgia vascular (FEBVS) mitjançant el finançament de inscripció i, si fos necessari, col•laborant logística o econòmicament en les despeses del desplaçament.

Premi a la millor història d'exfumador

Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

Termini: 10/01/2017

Objectiu

Informar i animar al màxim nombre possible de fumadors i fumadores catalanes per a què abandonin el tabac.

Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 15/01/2017

Objectiu

Ajudar a l'adquisició d'un ecògraf a un equip d'Endocrinologia.

Premi a la milor comunicació de la XXXVIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 15/01/2017

Prmi a la millor comunicació de les XXXIV Jornades Catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 15/01/2017

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

Ajut per a la finançament d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Premis a les Millors Comunicacions de la XXXV Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2017

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXV Diada Pneumològica

Premis Projecte de Recerca 2017 (4 ajudes a la investigació)

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2017

Objectiu

Es concediran 4 ajudes de 1500 € cada una als millor projectes de recerca presentats. Aquestes 4 ajudes es distribuiran de la següent manera: Una de les ajudes serà adjudicada en l’àmbit de medicina i una altra en l’àmbit de infermeria, podent adjudicar les altres dues en qualsevol àmbit incloent els dos anteriors.

II Premio Vila-Saborit a la promoción de la investigación de los trastornos bipolares. Mejor publicación del año 2016.

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/02/2017

Premi a la millor publicació feta en el darrer any natural (revista científica estrangera o nacional)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 03/02/2017

Objectiu

Premiar la millor publicació ( acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat) realitzada en el darrer any natural.

Premi a la millor comunicació del darrer any natural (sessió ordinària o forana)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 03/02/2017

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada en el darrer any natural, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió Forana.

Premi Juan Gassó Bosch

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 03/02/2017

Objectiu

Premiar al otorinolaringòleg e l'estat i metges d'altres especialitats sempre que el primer firmant sigui soci de la SCORL.

Premi a la millor comunicació 2017 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2017

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2016.

Premi a la millor publicació en revista científica 2017 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2017

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2016.

Beca per a un projecte de recerca 2017 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2017

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.

Beca Leti de la SCAIC 2017

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/02/2017

Objectiu

Premiar la millor comunicació enviada al congrés EAACI 2017 per un soci jove de la SCAIC

Proposa una taula per la jornada de cloenda

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2017

Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 2016-2017 a la millor comunicació presentada al “LVIII Congreso Nacional de la Sociedad Esp

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 24/03/2017

Objectiu

Premiar la millor comunicació

ll Premi Lluïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancrèatica

Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 28/03/2017

Objectiu

Reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en la literatura mèdica.

Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2017

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 30/03/2017

Objectiu

Premiar el millor treball

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 30/03/2017

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi Bartolomé Cabrer a la Millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l'any 2016

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 30/03/2017

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi al Millor Treball Científic Publicat durant l'any 2016

Beca de recerca

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/03/2017

Objectiu

Aquest premi està destinat a estimular als dermatòlegs joves perquè s’inicien en la recerca en dermatologia

Beca de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/03/2017

Objectiu

Aquesta beca va dirigida a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psiconcologia en els darrers dos anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un treball de recerca en un hospital o institució dins o fora de Catalunya.

Beca d'ajut per a tesis doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 31/03/2017

Objectiu

L'adjudicació de 2 beques d'ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la SCCOT

Beca MEDTRONIC per a projectes de recerca en arítmies de la Societat Catalana de Cardiologia 2017

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 06/04/2017

Beca PHILIPS en Tècniques d'Imatge en Patologia Estructural Cardíaca per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2017

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 06/04/2017

Beca per a projectes de recerca bàsica de la Societat Catalana de Cardiologia 2017

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 06/04/2017

Beca CardinalHealth en Revascularització percutània en cardiopatia isquèmica per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2017

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 06/04/2017

PREMI FERNANDO VIDAL 2017

Societat Catalana de Dolor

Termini: 14/04/2017

Objectiu

Al millor treball original, realitzat tant a l'àmbit hospitalari com d'atenció primària, dins del camp del dolor.

Memorial Dr. Lino Torre

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 15/04/2017

Objectiu

El PREMIO LINO TORRE está destinado a reconocer a los profesionales de Cirugía General que hayan publicado un trabajo de investigación en la literatura médica, durante el año natural precedente* al de la otorgación del premio

Beca de Recerca de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/04/2017

Objectiu

Fomentar la recerca

Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca 2017

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 17/04/2017

Objectiu

Premiar un projecte de recerca dins el camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia

Premis SCBI per a joves talents en Infermeria

Societat Catalanobalear d'Infermeria

Termini: 18/04/2017

Objectiu

Premiar a joves talents, entre 23 i 35 anys, de la infermeria catalana, amb projecció de futur enel món de la infermeria amb l'objectiu de visibilitzar-los dins de la disciplina

Premi Publicació SCACVE 2017

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 21/04/2017

Objectiu

L’objectiu del premi es la de promoure la publicació dels treballs presentats durant el congrés de Sitges 2016 en una revista indexada

Beca de Mobilitat SCACVE 2017

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 21/04/2017

Objectiu

L’objectiu de la beca de mobilitat SCACVE és promoure la formació mitjançant el finançament de la estada en un servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular d’ una institució estrangera

Presentació Casos Clínics per a Residents

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 27/04/2017

Objectiu

Premiar els millors casos clinics per a residents presentats durant el congrés de la societat.

Beca ABBVIE per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca Bioibérica per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea d'artrosi

Beca Kern per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca MSD per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca UCB pel Projecte Solidari

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Objectiu

Facilitar l'anada i l'estada de personal sanitari relacionat amb l'àmbit de la Reumatologia a l'Hospital de St. Francis Xavier d'Assin Fosu ( Ghana) per a col·laborar al dispensari de l'aparell locomotor

Beca Dra. Lisbona per a projectes d'ecografia de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Objectiu

Impulsar l'ús de la ecografia en els serveis i unitats de reumatologia a Catalunya

Premi Merck de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2017

Objectiu

Premiar la millor aportació científica ( publicació o comunicació) feta el curs 2016-2017 ( juny 2016 a maig 2017)

Ajuts per a la intensificació de l'activitat investigadora 2017

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/05/2017

Objectiu

Propòsit de l’Ajut: contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en els metges joves (menys de 40 anys) amb trajectòria científica acreditada. Objectiu immediat: alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges - investigadors contractats en hospitals i centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents.

Ajuts per a la iniciació a la recerca 2017

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/05/2017

Objectiu

Propòsit de l’Ajut: contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català. Objectiu immediat: contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l’especialitat MIR en Aparell Digestiu.

Ajuts per a la formació a l'estranger 2017

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/05/2017

Objectiu

Propòsit de l’Ajut: contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges o investigadors que exerceixen a Catalunya o Balears dins l‘especialitat de l’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional. Objectiu immediat: ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears per adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic i/o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel·lència.

V Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2017

XX Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2017

Beca Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2017

Beca Joaquim Bonal 2017

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 30/05/2017

Objectiu

Finançar un projecte d'avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació a qualsevol àmbit assistencial.

Premi Vila Saborit a la millor publicació del 2016

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/05/2017

Premis a la millor ponència de les clínico-citològiques

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 31/05/2017

Objectiu

.

Premis de Recerca 2016

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/05/2017

Objectiu

L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Beques per la Rotació de Residents 2017

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/05/2017

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2017, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Millor premi del Col·legi de farmacèutics 2017

Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Objectiu

Es premiaran els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, en els camps de la recerca i la investigació.

Beca Allergy Therapeutics de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/06/2017

Objectiu

Ajudar a l'autor a transformar la comunicació presentada en una publicació

Bosses de viatge per l'assistència al congrés de la EASD

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 15/06/2017

Objectiu

L’Associació Catalana de Diabetis convoca dues bosses de viatge, per a l’assistència al congrés de l’EASD d’enguany a Lisboa, dotades amb fins a 1000 euros.

Premi Miguel

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2017

Objectiu

Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2016, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.

Premi Jaume Raventós

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2017

Objectiu

Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2016.

Premi SCACVE 2017

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 30/06/2017

Objectiu

Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés Nacional de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 2017

Premi Millor Panell o E-Postes SCACVE 2017

Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 30/06/2017

Objectiu

Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés Nacional de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 2017

Convocatòria Beques per a la Inscripció al XVll Congreso SESPAS 2017: Ciencia para la acción

Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears

Termini: 15/07/2017

Objectiu

Fomentar la participació de les persones que formen part de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears al Congrés SESPAS 2017

Bosses de viatge per l'assistència al congrés de la FEND

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 15/07/2017

Objectiu

L’Associació Catalana de Diabetis convoca dues bosses de viatge, per a l’assistència al congrés de lla FEND d’enguany a Lisboa, dotades amb fins a 1000 euros.

Requeriments Beca Vicens Mercader

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Termini: 15/07/2017

Objectiu

L’esperit o propòsit de l’ajut fomenta la contribució a la formació i perfeccionament professional. Així doncs, la beca Vicens Mercader ofereix al candidat guanyador poder assistir al congrés Europeu “European Union Geriatric Medicine Society 2017”.

Premi fi residència de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia per a la investigació en Hematologia a centres mèdics de Catalunya i Balears

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 30/07/2017

Objectiu

Afavorir i incenctivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finaliten el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears

BECA NIT DE LA PROFESSIO 2017

Filial de l'Anoia

Termini: 31/07/2017

Objectiu

L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament de projectes de recerca i innovació per part dels professionals de la salut de l’Anoia, projectes relacionats amb la seva tasca professional desenvolupada a aquesta comarca.

Premi RECERCA NIT DE LA PROFESSIO 2017

Filial de l'Anoia

Termini: 31/07/2017

Objectiu

Premiar aquells treballs de recerca en l’àmbit de la salut desenvolupats a la comarca de l’Anoia.

10 beques per a inscripcions al XXXlll Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Termini: 01/08/2017

Objectiu

Donar 10 beques per a 10 inscripcions al Congrés de la SECA

Beca In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell i del Dr. Miguel de Caralt Munné

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 23/09/2017

Objectiu

Proporcionar als residents en l'últim any de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica, l'oportunitat d'ampliar o d'actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca a un o més centres de l'estranger, durant un període de 2 a 4 mesos.

Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2017

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 02/10/2017

Objectiu

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) amb el recolzament econòmic dels laboratoris ViiV Healthcare ofereixen un projecte d’investigació en VIH.

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 02/10/2017

Objectiu

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en qualssevol titulació universitària en l’àmbit Biomèdic, llegida durant l’any 2016.

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 02/10/2017

Objectiu

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2016.

Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 02/10/2017

Objectiu

El finançament d'un projecte de recerca durant un any.

Premi per la realització de la UEMS-EBDV Board Examination

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/11/2017

Objectiu

Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents formats a Catalunya

Beques d'Investigació Acupuntura 2017

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2017

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura

Premi a la millor història d'exfumador

Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

Termini: 31/12/2017

Objectiu

Has deixat de fumar i vols compartir la clau del teu èxit? Participa!

Beca movilidad SCBCOMF

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2017

Objectiu

Obtener mayor perspectiva en los campos de traumas maxilofaciales, cirugía ortognática, oncología de cabeza y cuello, reconstrucción craneofacial y cirugía maxilofacial pediátrica.

Premi Dr. Pifarré

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2017

Objectiu

Premiar el millor article original publicat en l'any natural en la revista indexada

Premi a la millor publicació feta en el darrer any natural ( revista científica estrangera o nacional)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 15/01/2018

Objectiu

Premiar tots els otorinolaringòlegs de l'estat i metges d'altres especialitats sempre que el primer firmant sigui soci de la SCORL

Beques de formació 2018

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 15/01/2018

Objectiu

Ajudar a una estada formativa a l'estranger

Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 16/01/2018

Objectiu

Ajudar a l'adquisició d'un ecògraf, prioritzant els serveis que encara no disposen d'un ecògraf propi

Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

Ajut per al finançament d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Objectiu

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVI Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVI Diada Pneumològica

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 25/01/2018

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 25/01/2018

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Premi a la millor comunicació dels XXXIX Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Premi a la millor comunicació de les XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Premis Projectes de recerca 2018

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Premi a la millor comunicació 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.

Premi a la millor publicació en revista científica 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.

Beca per a un projecte de recerca 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.

Bases de la Beca LETI de la S.C.A.I.C

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/02/2018

Objectiu

Premiar la millor comunicació/pòster enviat al congrés EAACI 2018 per un soci jove de la SCAIC

Beca Leti de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/02/2018

Objectiu

Premiar a la millor comunicació/pòster enviat al Congrés EAACI 2018

Taula del soci - Jornada de Cloenda 2017-2018

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2018

Premis #TenimTalent

Societat Catalanobalear d'Infermeria

Termini: 19/03/2018

Objectiu

Premiar a joves talents, entre 23 i 35 anys, de la infermeria catalana, amb projecció de futur en el món de la infermeria amb l’objectiu de visibilitzar-los dins de la disciplina

Beca PHILIPS per a projectes de recerca en tècniques d'imatge cardíaca de la Societat Catalana de Cardiologia 2018

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2018

Beca per a projectes de recerca 2018 de la Societat Catalana de Cardiologia

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2018

Beca de Recerca 2018

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/03/2018

Objectiu

Aquest premi està destinat a estimular als dermatòlegs joves perquè s'inicien en la recerca en dermatologia

Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 2018 a la Millor Comunicació presentada al LVl Congreso de SEHH-SETH

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 30/03/2018

Objectiu

Premiar la millor comjcació presentada al Congreso de la SEHH-SETH

Beca de la Societat Catalano Balear d'Oncologia

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/03/2018

Objectiu

Aquesta beca va dirigida a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers dos anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin en interès en realitzar un treball de recerca en un hospital o institució dins o fora de Catalunya.

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 02/04/2018

Objectiu

A la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2017

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 02/04/2018

Objectiu

La Societat CatalanoBalear de Medicina Interna convoca el Premi al Millor Treball Científic Publicat durant l'any 2017.

Premi al investigador jove a la millor publicació

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 02/04/2018

Objectiu

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna convoca el premi al investigador jove, al millor treball científic publicat durant l’any 2017

Normes presentació comunicacions 7ª Jornada de Maneig del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

Societat Catalana de Dolor

Termini: 05/04/2018

Objectiu

Premiar la millor comunicació de la Jornada

Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia a la millor comuncació a la Diada 2018

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 06/04/2018

Objectiu

La SC d'Hematologia i Hemoteràpia, amb la col·laboració de Jannsen, convoca un premi dirigit als socis de la SCHH amb l'objectiu d'avaforir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears

Premi Fi de Residència de la SCHH 2018

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 06/04/2018

Objectiu

Afaforir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears

Vll Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca 2018

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 11/04/2018

Objectiu

Premiar un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia

Premi Fernando Vidal 2018

Societat Catalana de Dolor

Termini: 13/04/2018

Objectiu

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.

Premi Rodrigo Miralles de la SCCOT al Millor Article Original en COT

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 15/04/2018

Objectiu

Premiar el millor article original en COT

Premis a les millors presentacions de les sessions clínico-citològiques

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 20/04/2018

Objectiu

Premiar les millors comunicacions a les millors presentacions de les sessions clínico-citologiques. Es diran els premisats a la reunió de la societat del dia 20 d'abril a l'Acadèmia

Convocatòria 2018 de Borses de Viatge per a Estades a Centres Hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 22/04/2018

Objectiu

L'adjudicació de tres borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l'estranger, dirigida a membres residents de la SCCOT

Convocatòria 2018 de la Beca Dr Josep Trueta d'Ajut a la Recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 22/04/2018

Objectiu

Facilitar el suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Convocatòria 2018 de Beques d'Ajut per Tesis Doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 22/04/2018

Objectiu

Adjudicació de 2 beques d'ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a Membres de la SCCOT

Bases concurs casos clínics per a residents COT

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 22/04/2018

Objectiu

Premiar el millor cas clínic de residents

Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2018

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 30/04/2018

Objectiu

Premiar el millor projecte.

Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 30/04/2018

Objectiu

Premiar el millor projecte desenvolupat a Catalunya

Ajuts per la Intensificació de l'activitat investigadora

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 13/05/2018

Objectiu

Aquest ajut vol contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en els metges joves (menys de 45 anys) amb trajectòria científica acreditada. Té com a objectiu immediat alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges investigadors contractats en hospitals i centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents.

Ajuts per a la iniciació a la recerca

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 13/05/2018

Objectiu

Aquest ajut vol contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català. Té com a objectiu immediat contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l’especialitat MIR en Aparell Digestiu , o la finalitzaran l’any en curs a la convocatòria de l’ajut.

Ajuts per a la formació a l'estranger

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 13/05/2018

Objectiu

Aquest ajut vol contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges o investigadors que exerceixen a Catalunya o Balears dins l‘especialitat d’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional. Té com a objectiu immediat ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears per adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic i/o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel·lència.

Beca SANDOZ per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca SANOFI per a projectes de recerca en artritis reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca KERN per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca LILLY per a projectes de recerca en artritis reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca Dra. Lisbona per a projectes d'ecografia de la Societat Calalana de Reumatologia. Beca patrocinada per EASOTE.

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar l'ús de la Ecografia en els serveis i unitats de Reumatologia a Catalunya

Beca ABBIE per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca MSD per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Premi MERCK de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/05/2018

Objectiu

Per a la millor aportació científica ( publicació o comunicació/pòster) feta entre el 25 de maig de 2017 i 24 de maig de 2018 per socis residents d'al·lergologia de 3r o 4rt any o que hagin finaliltzat la seva residència d'al·lergologia el 2017

VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 18/05/2018

Premi Vila Saborit a la millor publicació del 2017

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 18/05/2018

XXI Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 18/05/2018

Premi al millor article i a la millor publicació presentada l'any 2017

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 18/05/2018

Objectiu

Premiar al millor article i la millor publicació presentada l'any 2017

Beques per a la rotació de residents 2018

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 25/05/2018

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2018, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, infermers, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Premis de Recerca 2017

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 25/05/2018

Objectiu

L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Beca d'Investigació / Recerca

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 30/05/2018

Objectiu

Atorgar una beca d'investigació/ recerca als socis de la S.C de Cirurgia

Beca Vicenç Mercadé - EUGMS Berlin 2018

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Termini: 10/06/2018

Objectiu

L’esperit o propòsit de l’ajut fomenta la contribució a la formació i perfeccionament professional. Així doncs, la beca Vicenç Mercadé ofereix al candidat guanyador poder assistir al congrés Europeu “European Union Geriatric Medicine Society 2018”.

Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( Sessió ordinària o Forana)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/06/2018

Objectiu

Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la Societat com a la seva Reunió Forana.

Premi Juan Gassó Bosch

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/06/2018

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.

Bosses de viatge per l'assistència al Congrés de la EASD

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 21/06/2018

Objectiu

Convocar dues bosses de viatge per l'assistència al congrés EASD d'enguany a Berlín

Beca per a la realització d'estades d'ampliació de coneixements

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 22/06/2018

Objectiu

La SCFC convoca, cada dos anys, beques perquè els farmacèutics realitzin estades a l'estranger o bé a d'altres serveis de farmàcia d'hospitals de Catalunya o Espanya, amb l'objectiu de fomentar l'ampliació de coneixements per la implantació de nous programes o activitats als seus centres de treball.

XIX BECA d'INVESTIGACIÓ D'OSONA

Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 29/06/2018

2. Premi Miguel

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Objectiu

Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2017, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.

Premis del Congrés de la SCARTD

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Objectiu

La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. A aquest premi correspon també el Premi atorgat per la CEEA. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.

1. Premi Jaume Raventós

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Objectiu

Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2017.

Bosses de viatge per l'assistència al Congrés de la FEND

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 21/07/2018

Objectiu

Convocar dues bosses de viatge per l'assistència al Congrés FEND d'enguany a Berlìn

Premi Battestini 2018

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 30/07/2018

Objectiu

Aquests premis estan destinats a donar reconeixement als projecte sobre millora dels serveis sanitaris en: a) atenció primària/comunitària i/o socio sanitària i b) atenció hospitalària. Els projectes han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats.

Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 31/07/2018

Objectiu

Convocar dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir benefeciosament en l'Endocinologia Catalana

Convocatòria Beques Estada Residents Curs 201-2018

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 10/09/2018

Objectiu

Convocar beques d'estada.

BECA NIT DE LA PROFESSIO 2018

Filial de l'Anoia

Termini: 15/09/2018

Objectiu

La beca dóna suport a un treball o projecte de recerca i/o innovació en l’àmbit de les ciències de la salut desenvolupat a la comarca de l’Anoia. L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament de projectes de recerca i innovació per part dels professionals de la salut de l’Anoia, projectes relacionats amb la seva tasca professional desenvolupada a aquesta comarca.

PREMI RECERCA NIT DE LA PROFESSIO 2018

Filial de l'Anoia

Termini: 15/09/2018

Objectiu

S’obre la convocatòria del “Premi Nit de la Professió” per a premiar aquells treballs de recerca en l’àmbit de la salut desenvolupats a la comarca de l’Anoia. Els treballs podran ser inèdits, publicats o acceptats per a publicar, i/o presentats en qualsevol esdeveniment científic en el termini dels dos darrers anys. En el cas d’estar publicat comunicar la referència.

Beca "Agustí Pumarola" - convocatòria 2018

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 17/09/2018

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 17/09/2018

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 17/09/2018

Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2018

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 17/09/2018

Beca: In memoriam del Dr. Manuel de Caralt i del Dr. Miguel de Caralt Munné

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 23/09/2018

Objectiu

Proporcionar als residents en l'últim any de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica en un Hospital acreditat de Catalunya.

Premi al millor pòster de les XXVII Jornades de la Societat, de Malalties Infeccioses o Microbiologia Clínica

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 01/10/2018

Beca Allergy Therapeutics (PUBLIBECA) de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/10/2018

Objectiu

Premiar el millor treball presentat per un soci de la SCAIC a un congrés o reunió científica nacional o internacional durant el curs acadèmic 2017-2018

Ajuts per la realització d'un màster oficial relacionat amb la diabetis o metodologia en Biomedicina 2018

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/10/2018

Objectiu

Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera

Beques d'Investigació Acupuntura 2018

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2018

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura

Premi per la realització de la UEMS-EBDV Board Examination

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/11/2018

Objectiu

Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents formats a Catalunya

Ajuts a la recerca bàsica en diabetis 2019

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2018

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes.

Ajuts a la recerca clínica en Diabetis 2019

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2018

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clínics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes

Ajuts a la recerca en educació terapèutica en diabetis 2019

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2018

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en eduació terapèutica en diabetis

Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Ajut per al finançament d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVII Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVII Diada Pneumològica

Beques SCORL 2019

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 15/01/2019

Objectiu

Ajudar per a una estada formativa a l'estranger, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l'àmbit de la Otorilaringologia i Patologia Cèrvico-Facial

Premi a la millor publicació feta en el darrer any natural ( Revista científica estrangera o nacional)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 15/01/2019

Objectiu

Premiar la millor publicació ( acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat) realitzada en el darrer any natural

Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 18/01/2019

Objectiu

Es prioritzaran els serveis que encara no disposen d'ecògraf propi

Premi a la millor comunicació de la XL Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 20/01/2019

Premi a la millor comunicació de les XXXVI Jornades Catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 20/01/2019

Beca per a un projecte de recerca 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital.

Premi a la millor publicació en revista científica 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018

Premi a la millor comunicació 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018.

Premi a la millor Tesi doctoral 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Objectiu

Es premiarà la millor Tesi doctoral relacionada amb el Suport Vital presentada en tribunal en els últims dos anys (2017 i 2018) llegides fins al 15 de desembre 2018.

Premi Projecte de Recerca 2019

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 15/02/2019

Beca LETI de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/02/2019

Objectiu

Premiar la millor comunicació/ pòster enviada al Congrés EAACI 2019 per un soci jove de la SCAIC

Beca LETI de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 28/02/2019

Objectiu

Premiar la millor comunicació/pòster enviada al Congrés EAACI 2019 per un soci jove de la SCAIC

Programa de Beques de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives.

Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives

Termini: 01/03/2019

Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 2018-2019 a la millor comunicació presentada al LX Congreso de SEHH-XXXIV Congreso de la SET

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 13/03/2019

Objectiu

Premiar a la millor comunicació presentada en al LX Congreso de la SEHH - XXXlV Congreso de la SETH que hagi estat realitzada per membres de la SCHH

Taula del soci - Proposa una taula per la jornada de cloenda

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2019

Premi de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 30/03/2019

Objectiu

Premiar el millor treball de recerca de residents i casos clínics per residents en format pòster

Beca de Recerca 2019

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/03/2019

Objectiu

Estimular als dermatòlegs joves perquè s'iniciin en la recerca en dermatologia

Beques de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia (SCBO) - 2019

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/03/2019

Objectiu

Van dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica en els dos darrers anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en oncologia en un hospital o institució de Catalunya

Beca de Recerca de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 04/04/2019

Objectiu

Premiar el treball d'investigació amb aplicació clínica o bé un treball dedicat a l'estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp d'Al·lergologia i/o Immunologia Clínica

I PREMI SANOFI PASTEUR - ACADÈMIA MÈDICA BALEAR A LA INNOVACIÓ EN GESTIÓ DE LA VACUNACIÓ A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2019

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 07/04/2019

Objectiu

L´Acadèmia Mèdica Balear té entre els seus objectius el promoure totes aquelles activitats científiques que repercuteixin en una millora global de la salut pública. Partint d'aquests principis l'Acadèmia Mèdica Balear i Sanofi-Pasteur convoquen aquest premi amb la finalitat de fomentar els programes innovadors en gestió de la vacunació a l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària a las Illes Balears. Pot participar qualsevol persona, Equip d’Atenció Primària o grup de professionals sanitaris que treballin en aquests àmbits (sigui soci o no de l'AMB). El projecte però, ha de ser innovador i original.

Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves - Presentació de comunicacions - Premis Dr. Luis Aliaga

Societat Catalana de Dolor

Termini: 08/04/2019

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada a la Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 10/04/2019

Objectiu

Premiar un projecte de recerca dins el camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia

Premi Fernando Vidal 2019

Societat Catalana de Dolor

Termini: 12/04/2019

Objectiu

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor. Premiar el millor treball original, realitzat tant a l'àmbit hospitalari com d'atenció primària, dins del camp del dolor

Premi Bartolomé Cabrer 2019

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 12/04/2019

Premi Investigador Jove a la millor publicació científica

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 12/04/2019

Premi Joan Vivancos a la millor publicació científica

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 12/04/2019

Concurs de casos clínics per a residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 15/04/2019

Objectiu

Concurs de casos clínics per a residents COT dins el programa del XXXII Congrés.

Premi d'Honor de la SCCOT a la trajectòria professional

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Reconèixer a aquells especialistes que han destacat al llarg de la seva carrera per la dedicació plena i exemplar a l'assistència, la docència, la recerca o la gestió en COT.

Premi a l'excel.lència professional

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Reconèixer a aquells especialistes que han destacat per haver-se convertit en referents d’àmbit nacional o internacional en un camp específic de l’especialitat.

Beca de la SCCOT per a ajuda a la publicació d'un treball

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Facilitar l’accés a la recerca dels graduats i la transferència de coneixement a la societat. Mantenir l'esperit motivador per fomentar la recerca. Facilitar la incorporació a la recerca de tots els especialistes que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp.

Beques d'ajut per a Tesis Doctorals

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Adjudicar 2 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

Beca Dr. Josep Trueta de Recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Borses de viatge per a estades a centres hospitalaris

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Adjudicar 3 bosses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger.

Premi de la SCCOT al millor article original en COT

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Premiar al millor article original en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Premi de la SCCOT a la millor Tesi Doctoral finalitzada

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Objectiu

Premiar a la millor Tesi Doctoral finalitzada en l’àmbit de la COT.

Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2019

Societat Catalana de Neurologia

Termini: 26/04/2019

Objectiu

Premiar al millor projecte realitzat al nostre país

lV Premis LLuïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancreàtica

Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 26/04/2019

Objectiu

Reconèixer als professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball original en la literatura mèdica, l'any previ a l'atorgament del premi

Premi a la Millor Publicació presentada durant l'any 2018

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 26/04/2019

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada durant l'any 2018

Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2018

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2019

Beques Novartis de Formació per estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2019

Objectiu

El foment de la mobilitat internacional dels associats de la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centres estrangers

Premi MERCK de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2019

Objectiu

Premiar la millor aprotació científica ( publicació o comunicació) feta el curs 2018-2019

Beca Pere Gabarró i Garcia

Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Termini: 10/05/2019

Objectiu

Ajut econòmic per a una estada en un centre hospitalari de l'estragner, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Beca Societat Catalana Psiquiatria i Salut Mental

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

XXI Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Beca Sanofi per a Projectes de Recerca en Artritis Reumatoide

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca Amgen per a Projectes de Recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvoupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca Kern per a Projectes de Recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca MSD per a Projectes de Recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia

Beca Lilly per a Projectes de Recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia

Beca Dra. Lisbona per a Projectes d'Ecografia. Beca finançada pel Grup Ecocat

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar l'ús de la ecografia en els serveis i unitats de Reumatologia a Catalunya

Beca Sandoz per a Projectes de Recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia

Beca Abbvie per a Projectes de Recerca

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia

Premi Dr. Pifarré.

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 20/05/2019

Beca de mobilitat de la SCBCMO

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 20/05/2019

Beques per a la Rotació de Residents 2019

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 24/05/2019

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2019, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, infermers, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Premis de Recerca 2018

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 24/05/2019

Objectiu

L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Beca Vicenç Mercadé - EUGMS Cracòvia 2019

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Termini: 29/05/2019

Objectiu

L’esperit o propòsit de l’ajut fomenta la contribució a la formació i perfeccionament professional. Així doncs, la beca Vicenç Mercadé ofereix al candidat guanyador poder assistir al congrés Europeu “European Union Geriatric Medicine Society 2019”.

Beques de la Societat Catalana de Cirurgia per a Projectes d'Investigació

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 30/05/2019

Objectiu

Aportar tot el suport possible per la investigació independent per part del seus socis

Premi Fi de Residència de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia per a la investigació en hematologia a centres mèdics de Catalunya i Balear

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 31/05/2019

Objectiu

Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears

Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( sessió ordinària o forana)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Objectiu

Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.

Premi Juan Gassó Bosch

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Objectiu

Premiar la millor comuncació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com la seva reunió forana.

Bosses de viatge per a l'assistència al Congrés de la EASD

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 21/06/2019

Objectiu

Es convoquen dues bosses de viatge per a l'assistència al congrés de l'EASD

xx BECA D'INVESTIGACIÓ D'OSONA

Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 28/06/2019

Objectiu

XXBECA ACMO

Bosses de viatge per a l'assistència al Congrés de la FEND

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/07/2019

Objectiu

Convoca dues bosses de viatge per a l'assistència al congrés de la FEND d'enguany a Barcelona

XXª Beca d'investigació d'Osona

Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 25/07/2019

Objectiu

Promoure el desenvolupament de Programes d’Investigació a la comarca d’Osona.

Premis Battestini 2019: Premis als millors projectes d'innovació en medicina primària i hospitalària

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 01/09/2019

Objectiu

Aquests premis estan destinats a donar reconeixement als projecte sobre millora dels serveis sanitaris en: a) atenció primària/comunitària i/o socio sanitària i b) atenció hospitalària. Els projectes han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats.

Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 06/09/2019

Objectiu

Convocar dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic, per a realitzar un treball de recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'Endocrinologia Catalana

BECA NIT DE LA PROFESSIO 2019

Filial de l'Anoia

Termini: 15/09/2019

Objectiu

La beca dóna suport a un treball o projecte de recerca i/o innovació en l’àmbit de les ciències de la salut desenvolupat a la comarca de l’Anoia. L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament de projectes de recerca i innovació per part dels professionals de la salut de l’Anoia, projectes relacionats amb la seva tasca professional desenvolupada a aquesta comarca.

PREMI NIT DE LA PROFESSIO 2019

Filial de l'Anoia

Termini: 15/09/2019

Objectiu

S’obre la convocatòria del “Premi Nit de la Professió” per a premiar aquells treballs de recerca en l’àmbit de la salut desenvolupats a la comarca de l’Anoia. Els treballs podran ser inèdits, publicats o acceptats per a publicar, i/o presentats en qualsevol esdeveniment científic en el termini dels dos darrers anys. En el cas d’estar publicat comunicar la referència.

Beca In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrel i del Dr. Miguel de Caralt Munné per l'ampliació de formació a l'estranger de residents o especialist

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 15/09/2019

Objectiu

Proporcionar els residents en l´últim any de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica en un hospital acreditat de Catalunya

Beca Allergy Therapeutics ( Publibeca) de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/09/2019

Objectiu

Ajudar a l'autor a transformar la comunicació presentada en una publiació

XXlll Premi del Bages de Ciències Mèdiques 2019

Filial del Bages

Termini: 27/09/2019

Objectiu

Premiar el millor treball inèdit de recerca sanitària

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Premi al millor pòster de les XXVIII Jornades de la SCMIMC

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Premi SANOFI-PASTEUR al millor pòster de les XXVIII Jornades de les SCMIMC relacvionat amb la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Premi SANOFI-PASTEUR a la millor inicitiva en l'àmbit de la prevenció de les Malalties Infeccioses amb vacunació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Premi SANOFI-PASTEUR a la millor publicació en l'àmbit de la prevenció de les Malalties Infeccioses amb vacunació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2019

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Beca SCMIMC - BioMérieux

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 29/09/2019

Ajut per la Realització d'un Màster Oficial o Programa de Doctorat 2019

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 09/11/2019

Objectiu

Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera.

Premi per a la realització de la UEMS-EBDV Board Examination 2019

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 15/11/2019

Objectiu

Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents de Dermatologia formats a Catalunya

Beca Investigació Acupuntura 2019

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2019

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura

Ajuts a la recerca bàsica en Diabetis 2020

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Objectiu

Avaforir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

Ajuts a la recerca clínica en Diabetis 2020

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Objectiu

Avaforir el desenvolupament de projectes de recerca clínics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera

Ajuts a la recerca en eduació terapèutica en Diabetis 2020

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.

Premi Gonçal Lloveras i Vallès a l'excel·lència en investigació júnior

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Objectiu

Premiar el talent i la capacitat de lideratge científica d'investigadors en l'etapa inical de la seva carrera

Beca Vicenç Mercadé - Congrés AGS 2020

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Termini: 17/12/2019

Objectiu

L’esperit o propòsit de l’ajut fomenta la contribució a la formació i perfeccionament professional. Així doncs, la beca Vicenç Mercadé ofereix al candidat guanyador poder assistir al congrés Americà ¨AGS 2020¨de la ¨American Geriatrics Society¨que tindrà lloc a Long Beach, California (EEUU) del 7 al 9 de maig del 2020.

Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVIII Diada Pneumològica

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVIII Diada Pneumològica

Premi a la millor comunicació feta en el darrer any natural ( Revista científica estrangera o nacional)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 16/01/2020

Objectiu

Premiar la millor publicació acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat realitzada en el darrer any natural

Beques de formació 2020

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 16/01/2020

Objectiu

Ajudar per a una estada formativa a l'estranger, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l'àmbit de la Otorinolaringologia i Patologia Cèrvico-Facial

Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN 2019

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 17/01/2020

Objectiu

Adquisió d'un ecògraf, es prioritzaran els serveis que no tinguin un propi

Beques per a R4 per assistir al CIAP2020

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 30/01/2020

Objectiu

Per afavorir la formació dels pediatres més joves i donar a conèixer el CIAP com eina de qualitat, la Societat Catalana de Pediatria convoca 4 beques adreçades a R4 de l’especialitat. El premi consisteix en la inscripció gratuïta al curs de l’any 2020.

Premi Projecte de Recerca 2020

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2020

Premi a la Millor Comunicació de Medicina del 41è Congrés de Anual de la SOCMIC

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2020

Premi a la Millor Comunicació d'Infermeria del 41è Congrés de Anual de la SOCMIC

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2020

Premi Fernando Vidal 2020

Societat Catalana de Dolor

Termini: 03/02/2020

Objectiu

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.

Premi a la millor comunicació 2020

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2020

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2019.

Premi a la millor publicació en revista científica 2020

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2020

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2019.

Beca per un projecte de recerca 2020

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2020

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.

Premi a la millor Tesi doctoral

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2020

Objectiu

Es premiarà la millor Tesi doctoral relacionada amb el Suport Vital presentada en tribunal en els últims dos anys (2018 i 2019) llegides fins al 15 de desembre 2019.

Premi del SCHH 2019-2020 a la millor comunicació presentada al LXl Congreso de SEHH - XXXV Congreso de la SETH

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 01/03/2020

Objectiu

Premiar la millor comunicació presentada al LXl congerso de la SEHH - XXXV Congreso de la SETH que hagi estat realitzada per membres de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Beca Leti de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 02/03/2020

Objectiu

Premiar la millor comunicació/pòster enviada al Congrés EAACI 2020 per un soci jove de la SCAIC

Taula del/la soci/a - Proposa una taula per la jornada de cloenda

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2020

Premi Societat Catalana de Pediatria 2020

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 28/03/2020

Objectiu

1. Aquest premi té per objectiu incentivar la qualitat de l’exposició i reconèixer la vàlua de la documentació que els professors del Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria - CIAP preparen pels alumnes 2. Optaran al premi les participacions a les edicions de 2019 i 2020

Beca de Recerca 2020

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 28/03/2020

Objectiu

Aquest premi està destinat a estimular als dermatòlegs joves perquè s'inicïn en la recerca en dermatologia

Beca SICCOT al millor cas clinic de cures Infermeres en COT

Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 28/03/2020

Objectiu

Incentivar la realització i difusió de cures infermeres en COT fruit d'estratègies innovadores per resultats clínics.

Premi SCMFiR al millor treball presentat a les Jornades d'Actualització en Rehabilitació

Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 29/03/2020

Objectiu

Premiar el millor treball presentat a les Jornades d'Actualització en Rehabilitació

Premi Jove d'Investigació

Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 29/03/2020

Objectiu

Dirigit als adjunts joves amb el que es vol fomentar la participació de nous professionals

Premis al millor pòster, categoria residents

Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 29/03/2020

Objectiu

Casos clínics desenvolupats per residents, dirigits al diagnòstic diferencial de patologies freqüents. El poster ha de ser l'original

La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2020

La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2020

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 03/04/2020

Premi Investigador Jove a la millor publicació científica

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 03/04/2020

Premi Joan Vivancos a la millor publicació científica

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 03/04/2020

Beca de la Societat Catalano Balear d'Oncologia 2020

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 09/04/2020

Objectiu

Dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psiconcologia en els darrers cinc anys previs a la convocatòria en un centre acreditat a Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en un hospital o institució de Catalunya

lX Convocatòria de Beca de Recerca en Fisioteràpia

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 11/04/2020

Objectiu

Premiar un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia

Beques de formació per estades a l'estranger

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2020

Objectiu

Foment de la mobilitat internacional dels associats a la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centre estrangers.

V Premi Lluïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancreàtica

Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 01/05/2020

Objectiu

Reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en la literatura mèdica durant els dos anys previs a l'atorgament del premi ( treballs publicats durant els anys 2018-2019)

XXI Premi a la Millor Comunicació - Jornada de Cloenda curs 2019-2020

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2020

V Premi Lluïsa Guarner a la investigació en Patologia Pancreàtica

Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 01/05/2020

Objectiu

Destinat a reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en la literatura mèdica durant els dos anys previs a l´atorgament del premi (en aquesta convocatòria, treballs publicats durant els anys 2018-2019).

VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 10/05/2020

Beca ABBVIE per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.

Beca FRESENIUS per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca KERN per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.

Beca LILLY per a projectes de recerca en artritis reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca MSD per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca SANDOZ per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca SANOFI per a projectes de recerca en artritis reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya

Beca STADA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Objectiu

Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.

Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 16/05/2020

Objectiu

Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: - Millor Comunicació Oral - Millor Comunicació Breu - Millor Cas Clínic - Millor presentació Atenció Primària - Millor presentació d'un resident - Millor tuit

Beca Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb SANOFI PASTEUR

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 01/06/2020

Objectiu

Ajuda a la millora dels programes de vacunació infantil i els professionals del seu àmbit. Edició 2019

Premi a les millor comunicacions presentades durant l'any 2019

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 05/06/2020

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades durant l'any 2019

Beca de Comunicació de la Societat Catalana d'Immunologia

Societat Catalana d'Immunologia

Termini: 12/06/2020

Objectiu

Investigar i definir un procediment de comunicació per a la Societat Catalana d'Immunologia, col·laborar amb la difusió i la informació de la societat, amb l'objectiu de donar visibilitat a la nostra especialitat.

Beca de Recerca de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 14/06/2020

Objectiu

Fomentar la recerca

Beca de Comunicació de la Societat Catalana de Cardiologia

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 12/07/2020

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és investigar i definir un procediment de comunicació per a la Societat Catalana de Cardiologia, col·laborar amb la difusió i la informació de la Societat, amb l’objectiu de donar visibilitat a la nostra especialitat.

Premi Allergopharma de la S.C.A.I.C.

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 31/07/2020

Objectiu

Per a la millor aportació científica (publicació o comunicació) feta el curs 2019-20 (de juny 2019 a juny 2020) per socis residents d’al·lergologia de 3r o 4art any o que hagin finalitzat la seva residència d’al·lergologia el 2019.

Convocatòria beques de la Societat Catalana de Cirurugia per Projectes d'Investigació

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 01/09/2020

Objectiu

Per la realització d’estudis multicèntrics realitzats als Hospitals Catalans en el camp de la Cirurgia General i Digestiva.

Premis Battestini 2020: Premis als millors projectes d'innovació en medicina primària i hospitalària

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 04/09/2020

Objectiu

Aquests premis estan destinats a donar reconeixement als projecte sobre millora dels serveis sanitaris en: a) atenció primària/comunitària i/o socio sanitària i b) atenció hospitalària. Els projectes han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats. Caldrà enviar tota la documentació, en format digital, per correu electrònic a acmtgna@comt.cat, o per correu postal a: Via de l’Imperi Romà 11 Bis, 43003 Tarragona, abans de les 24:00 hores del dia 4 de setembre de 2020. Abans d’enviar-ho, consultar amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia el format a emprar. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia. Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades.

Beca Agustí Pumarola

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 06/09/2020

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 06/09/2020

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 06/09/2020

Premi Sanofi-Pasteur a la millor iniciativa en l'àmbit de la prevenció de les Malalties Infeccioses ab vacunació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 06/09/2020

Premi Sanofi-Pasteur a la millor publicació en l'àmbit de la prevenció de les Malalties Infeccioses amb vacunació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 06/09/2020

Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició 2020

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 15/09/2020

Objectiu

Dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l’Endocrinologia catalana.

Premi Fi de Residència de la Societat Catalana d'Hematologia

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 18/09/2020

Objectiu

Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l’especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears.

AJUT PER A LA INICIACIÓ A LA RECERCA

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/09/2020

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut per a la iniciació a la recerca promogut per la SCD.

AJUT PER A LA FORMACIÓ A L'ESTRANGER

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/09/2020

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut per a la formació a l’estranger promogut per la SCD.

AJUT JOAN RODÉS PER LA LA INTENSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/09/2020

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut Joan Rodés per a la intensificació de l’activitat investigadora promogut per la SCD.

In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell i del Dr. Miguel de Caralt Munné

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 25/09/2020

Objectiu

Proporcionar als residents en ultim any de l´especialitat Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica l´oportunitat d´ampliar o d´actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca, a un o més centres de l´estranger, durant un període de 2-4 mesos.

Beca Allergy Therapeutics ( PUBLIBECA) de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 30/09/2020

Objectiu

Ajudar l’autor a transformar la comunicació presentada en una publicació. Per fer-ho es formarà l’autor a través d’una assessoria personalitzada i pràctica i se li assignarà un “medical writer” que l'acompanyarà durant tot el procés fins a la redacció del manuscrit final.

Premis de Recerca 2019

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 15/10/2020

Objectiu

L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.500 euros i un accèssit de 1.500 euros.

Beques Pfizer d'ajuda a la publicació biomèdica de la Societat Catalana de Reumatologia

Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/10/2020

Objectiu

S'atorgaran 2 beques amb l’objectiu d'impulsar la publicació de projectes d’investigació, un cop finalitzats.

Beca de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 10/11/2020

Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2019

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 10/11/2020

Premi "Dr. Pifarré"

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2020

Beca de Mobilitat

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2020

A._ Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

B._ Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

C._Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

D._ Beca Sanofi

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Asma Grave Tipo 2: fisiopatología y comorbilidades

E._ Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

F._ Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

G._ Ajuts per al finançament d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 10/01/2021

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

H._ Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2021

Objectiu

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Ajuts per la realització d'un màster oficial o Programa de Doctorat 2020

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 11/01/2021

Objectiu

Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera.

Ajuts per la realització d'un màster oficial o Programa de Doctorat 2020

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 11/01/2021

Objectiu

Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera.

Premi a les dues millors publicacions fetes en el darrer any natural ( Revista científica estrangera o nacional)

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/01/2021

Objectiu

Premiar la millor publicació realitzada en el darrer any natural

Bases per les beques de formació continuada o projectes d'investigació

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/01/2021

Objectiu

Ajudar per una estada formativa a l'estranger o be projecte d'investigació.

1er PREMI AL MILLOR VÍDEO PER A LA DIVULGACIÓ DE LA RECERCA DE LA PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CLÍNICA INFANTIL i JUVENIL

Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil

Termini: 18/01/2021

C.-Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

F._ Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

G._ Ajuts per al finançament d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

E._ Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

D._ Beca Sanofi

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Asma Grave Tipo 2: fisiopatología y comorbilidades

B._ Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

A._ Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

H._ Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 20/01/2021

Objectiu

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf - SCEN 2020

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 31/01/2021

Objectiu

Ajudar a l'adquisició d'un ecògraf prioritzant el serveis que no disposen d'un ecògraf propi.

Ajuts a la recerca bàsica en Diabetis 2021

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 31/01/2021

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera

Ajuts a la recerca clínica en Diabetis 2021

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 31/01/2021

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clinics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

Ajuts al a recerca en educació terapèutica en Diabetis 2020

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 31/01/2021

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.

Premi Gonçal Lloveras i Vallès a l'excel·lència en investigació júnior

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 31/01/2021

Objectiu

Premiar al talent i la capacitat de lideratge científica d’investigadors en l’etapa inicial de la seva carrera.

Premi a la millor comunicació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 05/02/2021

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020.

Premi a la millor publicació en revista científica

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 05/02/2021

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020.

Beca per un projecte de recerca 2021

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 05/02/2021

Objectiu

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.

Premi a la millor Tesi doctoral

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 05/02/2021

Objectiu

Es premiarà la millor Tesi doctoral relacionada amb el Suport Vital presentada en tribunal en els últims dos anys (2019 i 2020) llegides fins al 15 de desembre 2020.

Premi Fernando Vidal 2021

Societat Catalana de Dolor

Termini: 26/02/2021

Objectiu

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.

Premi Manel Baselga al millor treball sobre experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral

Associació Catalana de Salut Laboral

Termini: 04/03/2021

Objectiu

Premiar experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral

Beca de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT)

Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

Termini: 05/03/2021

Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemotaràpia 2020-2021 a la millor comunicació presentada al LXll Congreso Nacional de la SEHH y XXXVl Co

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 08/03/2021

Objectiu

Premiar les dues millors comuncacions presentades al LXll Congreso de la SEHH - XXXVl Congreso de la SETH

Premis Dr. Aliaga

Societat Catalana de Dolor

Termini: 22/03/2021

Objectiu

Premiar les millors comunicacions presentades en la X Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2021

Objectiu

Projectes de recerca originals i inèdits.

X Convocatòria de Beca de Rercerca en Fisioteràpia

Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 08/04/2021

Objectiu

Contribuir a finançar els estudis d’investigació, sovint llargs i amb pocs recursos, de projectes que formin part d'un programa de doctorat cursat per un professional fisioterapeuta i especificament relacionat amb la Fisioteràpia

Premi Bartolomé Cabrer

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 08/04/2021

Objectiu

Premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral (convocatòria 2021)

Premi Joan Vivancos

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 08/04/2021

Objectiu

Premi Joan Vivancos a la millor publicació científica (convocatòria 2021)

Premi Investigador Jove

Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 08/04/2021

Objectiu

Premi Investigador Jove a la millor publicació científica (convocatòria 2021)

Beca de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac ( SCATT)

Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

Termini: 09/04/2021

Objectiu

La beca pretén potenciar la realització de programes de prevenció i tractament del tabaquisme, promocionant que siguin de caràcter transversal, multidisciplinari i multicèntric

Projecte

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 15/04/2021

Vl Premi Lluïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancreàtica

Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 16/04/2021

Objectiu

Reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en literatura mèdica durant els dos anys previs a l'atorgament del premi.

Premi Àngel de la Medicina del Treball

Associació Catalana de Salut Laboral

Termini: 16/04/2021

Objectiu

Premiar aquella persona que s'hagi destacat en defensa de la salut de les persones que treballen.

Premi a la millor comunicació oral del congrés de la SCCOT

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 09/05/2021

Objectiu

Premiar la millor comunicació oral del XXXlllè Congrés de la SCCOT

Premi a la millor comunicació tipus pòster del Congrés de la SCCOT

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 09/05/2021

Objectiu

Premiar la millor comunicació tipus pòster del XXXlllè Congrés de la SCCOT

Premi per a la realització del UEMS-EBDV Board Examination 2020

Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 14/05/2021

Objectiu

Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents de Dermatologia formats a Catalunya

Convocatoria Ruta de la Innovació

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 17/05/2021

Objectiu

Projecte que pretén impulsar la qualitat i la innovació en els serveis de farmàcia hospitalària, compartint projectes de valor i innovadors que hagin demostrat resultats assistencials rellevants i es puguin implantar en altres centres.

Beca Dr. Josep Trueta de Recerca

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 18/05/2021

Objectiu

Facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ( COT)

Beca d'Ajut per a Tesi Doctoral

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 18/05/2021

Objectiu

Fomentar la realització de tesis doctorals en l'àmbit de la COT

Premi a la millor tesi doctoral finalitzada

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 18/05/2021

Objectiu

Premiar la millor tesi doctoral finalitzada en l'àrea de COT

Concurs de casos clinics per a residents de cirurgia ortopèdica i traumatologia

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 18/05/2021

Objectiu

Premiar els millors casos clínics per a residents de COT del XXXlllè Congrés de la SCCOT

Premi per a projectes de col·laboració internacional

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 18/05/2021

Objectiu

Premiar un projecte de treball i/o activitat de l'àmbit de la col·laboració internacional en recerca, universitari, o en treball de camp de la especialitat COT

Beca Iniciació a la Recerca

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/05/2021

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut per a la iniciació a la recerca promogut per la SCD.

Beca per a la Formació a l'Estranger

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/05/2021

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut per a la formació a l’estranger promogut per la SCD.

Beca Joan Rodés per a la Intensificació de l'Activitat Investigadora

Societat Catalana de Digestologia

Termini: 20/05/2021

Objectiu

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut Joan Rodés per a la intensificació de l’activitat investigadora promogut per la SCD.

Premi Fi de Residència de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia per a la investigació en hematologia a centres mèdics de Catalunya i Balear

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 24/05/2021

Objectiu

Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears

PREMI PROJECTE DE RECERCA 2021

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 30/05/2021

PREMI PROJECTE DE RECERCA EN COVID 2021

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 30/05/2021

Beques de Recerca i Beques de Mobilitat

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/05/2021

Objectiu

Dirigides a metges/des resdients d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia

Premi Societat Catalana de Pediatria 2021 al millor treball publicat a la revista Pediatria Catalana

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 15/06/2021

Objectiu

Aquest premi té per objectiu incentivar la publicació a PEDIATRIA CATALANA d’articles de qualitat, reconèixer la seva vàlua i aconseguir un elevat nivell en el contingut de la publicació. Optaran al premi els articles originals i els treballs de formació continuada publicats en els anys 2019 i 2020

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ D’INFERMERIA del 41è Congrés Anual de la SOCMIC

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 17/06/2021

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ DE MEDICINA del 41è Congrés Anual de la SOCMIC

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 17/06/2021

Beca Vicenç Mercadé - EUGMS Atenas 2021

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Termini: 30/06/2021

Objectiu

L’esperit o propòsit de l’ajut fomenta la contribució a la formació i perfeccionament professional. Així doncs, la beca Vicenç Mercadé ofereix al candidat guanyador poder assistir al congrés Europeu “European Union Geriatric Medicine Society 2021”

Beca SCAIC 2021

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/07/2021

Objectiu

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica convoca per a l’any 2021 una beca amb l’objectiu de fomentar la recerca. La beca està destinada a un treball d’investigació amb aplicació clínica o bé a un treball dedicat a l’estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp de l’Al·lergologia i/o Immunologia Clínica. L’ajut pot ser per a treballs multicèntrics o de col·laboració amb centres d’investigació nacionals o estrangers.

Beca Gonçal Calvo i Queraltó per a recerca en atenció Primària 2021

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Premiar el millor projecte de recerca en Atenció Primària de salut que compleixin les bases del mateix.

Beca per a recerca en Infermeria 2021

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Premiar al millor projecte de Recerca Científica d'infermeria que compleixin les bases del mateix.

Beca per a la recerca en Atenció Hospitalaria i Sociosanitaria 2021

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Premiar el millor projecte de recerca en Atenció Hospitalaria i Sociosanitària que compleixin les bases del mateix.

Premi Jaume Esperalba i Terrades 2021

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Premiar tant els fets revellants com les trajectories professionals que hagin influit en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Premi a la millor Tesi Doctoral. Presentada en els Cursos Acadèmics 2018-2020, per col•legiats al CoMB que siguin membres de la Filial del Maresme de

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2019-2021, per col•legiats al CoMB que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Premi a la millor Tesi Doctoral. Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

A la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2019-2021, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, per col•legiats al CoMB, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acad

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021 pels titulats en Ciències de la Salut col•legiats al CoMB, que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Dossier XXIV Jornada de Recerca 2021

Filial del Maresme

Termini: 10/07/2021

Objectiu

Visualització del Dossier de la XXIV Jornada de Recerca 2021

Premi a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme: Àmbit Hospitalari i àmbit d'Atenció Primària.

Filial del Maresme

Termini: 20/07/2021

Objectiu

Premiar els millors treballs presentats en la XXIV Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme de 2021: Àmbit Hospitalari i àmbit d'Atenció Primària.

Premi AMB ACCÈSSIT per la investigació feta i presentada per Residents en formació en qualsevol dels 2 àmbits, a la Recerca Científica efectuada en la

Filial del Maresme

Termini: 20/07/2021

Objectiu

Premiar els millors treballs presentats en la XXIV Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme AMB ACCESSIT per la investigació feta i presentada per Residents en formació en qualsevol dels 2 àmbits (Hospitalari o d'Atenció Primària), a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme.

VII premi Eduardo Zarate 2021

Filial del Maresme

Termini: 20/07/2021

Objectiu

Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.

Premi treball final de grau en Infermeria de l'ESCST 2021

Filial del Maresme

Termini: 20/07/2021

Objectiu

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en Infermeria.

BASES de la CONVOCATORIA DELS PREMIS ANUALS CURS ACADÈMIC 2020-2021

Filial del Maresme

Termini: 23/07/2021

Objectiu

La Filial del Maresme promou un espai per donar a conèixer als professionals de la Salut els treballs de recerca que s’hagin realitzat en centres de la nostra Comarca. Enguany s’organitza conjuntament amb el Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme de l’Institut Català de la Salut.

Beques d'Investigació / Recerca de la Societat Catalana de Cirurgia

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 31/07/2021

Objectiu

Promoure la investigació clínica i aportar tot el suport possible per la investigació independent per part dels seus socis.

Beques d'Estada de la Societat Catalana de Cirurgia

Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 31/07/2021

Objectiu

Proporcionar als MIR membres de la SCC,ajuda per a rotacions externes a centres de reconegut prestigi.

Convocatòria de beques per a 5 inscripcions al ll Congreso Virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Termini: 09/08/2021

Objectiu

Donar 5 beques per 5 inscripcions al ll Congreso Virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2021

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 31/08/2021

Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 31/08/2021

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 31/08/2021

PREMI SANOFI-PASTEUR A LA MILLOR INICIATIVA EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LES MALALTIES INFECCIOSES AMB VACUNACIÓ

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 31/08/2021

PREMI SANOFI-PASTEUR A LA MILLOR PUBLICACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LES MALALTIES INFECCIOSES AMB VACUNACIÓ

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 31/08/2021

In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell i del Dr. Miguel de Caralt Munné

Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/08/2021

Objectiu

Proporcionar als residents en últim any de l´especialitat Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica l´oportunitat d'ampliar o d'actualitzar la seva formació tant clínica com de recerca, a un o més centres de l'estranger, durant un període de 2-4 mesos.

Beca Agustí Pumarola 2021

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 31/08/2021

Premis Battestini 2021

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 01/09/2021

Objectiu

Caldrà enviar tota la documentació, en format digital, per correu electrònic a acmtgna@comt.cat, o per correu postal a: Via de l’Imperi Romà 11 Bis, 43003 Tarragona, abans de les 24:00 hores del dia 1 de setembre de 2021. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia. Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades.

PREMI AL MILLOR PÒSTER DE LES XXX JORNADES DE LA DE LA SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES O MICROBIOLOGIA CLÍNICA

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/09/2021

PREMI SANOFI-PASTEUR AL MILLOR PÒSTER SOBRE VACUNACIÓ DE LES XXX JORNADES DE LA DE LA SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNI

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 12/09/2021

Ajuts per la Recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició 2021

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 15/09/2021

Objectiu

Convocar dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un treball de recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'endocrinologia catalana.

Taula del soci/a 2021

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 26/09/2021

XXXlV Edició Premi del Bages de Ciències Mèdiques

Filial del Bages

Termini: 01/10/2021

Objectiu

Premiar el millor treball inèdit de recerca sanitària

Premis de Recerca 2020

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 06/10/2021

Objectiu

L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Beques per a la Rotació de Residents 2022

Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 06/10/2021

Objectiu

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2022, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, infermers, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2020

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/10/2021

VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/10/2021

II Convocatòria de la Beca Jornada de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb SANOFI PASTEUR

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 29/10/2021

Objectiu

Ajuda a la millora dels programes de vacunació infantil i els professionals del seu àmbit. Edició 2021. La presentació de sol·licituds serà de l' 01 d’abril del 2021 al 29 d’octubre del 2021, fins a les 14:00 hores.

BECA SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 31/10/2021

XXII Premi a la Millor Comunicació

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 31/10/2021

Ajuts per la realització d'un màster oficial o Programa de Doctorat 2021

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/12/2021

Objectiu

Avaforir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera

Ajuts a la recerca bàsica en Diabetis 2021

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/12/2021

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

Ajuts a la recerca clínica en Diabetis 2021

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/12/2021

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clínica que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

Ajuts a la recerca en educació terapèutica en diabetis 2021

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/12/2021

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis

Premi Gonçal Lloveras i Vallès a l'excel·lència en investigació junior

Associació Catalana de Diabetis

Termini: 22/12/2021

Objectiu

Premiar el talent i la capacitat de lideratge científica d'investigadors en l'etapa de consolidació de la seva carrera

Premi "Dr. Pifarré"

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2021

Beca de Mobilitat

Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2021

CONVOCATÒRIA DEL PREMI AL MILLOR VÍDEO PER A LA DIVULGACIÓ DE LA RECERCA DE LA PSIQUIATRIA I INFANTIL i DE L’ADOLESCENT

Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil

Termini: 14/01/2022

Beques formatives 2021-2022

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/01/2022

Objectiu

La SOCIETAT CATALANA D’OTORINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA CÈRVICO-FACIAL vol dedicar entorn al 8% del seu romanent econòmic per ajudar a la formació continuada. Es per això que, en funció de la disponibilitat econòmica, convocarà ajudes per a la formació. Pel proper any 2022 convoquen entre 3-5 beques de formació consistents en beques formatives que es repartiran en parts iguals fins la quantitat total de 7200 euros, amb l’objectiu d’ajudar per a una estada formativa a l’estranger o bé projecte d’investigació, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l’àmbit de la Otorrinolaringologia i Patologia Cervico-Facial.

Premi a la millor comunicació

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 16/01/2022

Objectiu

Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021.

Premi a la millor publicació en revista científica

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 16/01/2022

Objectiu

Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021.

Beca Dr. Manel Cerdà per a un projecte de recerca

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 16/01/2022

Objectiu

La Beca Dr. Manel Cerdà per a un projecte de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital.

Premi a la millor Tesi doctoral

Consell Català de Ressuscitació

Termini: 16/01/2022

Objectiu

Es premiarà la millor Tesi doctoral relacionada amb el Suport Vital presentada en tribunal en els últims dos anys (2020 i 2021) llegides fins al 15 de desembre 2021.

A_Ajut al millor projecte pneumològic. Tema lliure

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

B_ Ajut al millor projecte pneumològic Tema Lliure Investigador Emergent. BECA-SOCAP INVESTIGADOR EMERGENT

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Aquest ajut anirà destinat a investigadors emergents amb edats igual o inferior a 40 anys. S’estableixen un ajut per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

C_ Beca Esteve-Teijin

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

D_Beca Oximesa

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.

E_Beca Sanofi

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Asma Grave.

F_Ajuts (Becari SOCAP)

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

G_Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

H_Ajuts per al finançament d'estada a l'estranger

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

I_ Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 23/01/2022

Objectiu

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Beques per a R4 per assistir al CIAP2022

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 30/01/2022

Objectiu

Per afavorir la formació dels pediatres més joves i donar a conèixer el CIAP com eina de qualitat, la Societat Catalana de Pediatria convoca 4 beques adreçades a R4 de l’especialitat. El premi consisteix en la inscripció gratuïta al curs de l’any 2022.

Beques Investigació Acupuntura 2021

Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 31/01/2022

Objectiu

Impular la investigació científica a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura

Beques d'Investigació Acupuntura 2021

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Termini: 31/01/2022

Objectiu

Impulsar la investigació científica a Catalunya en l'àrea de l'acuntura

Ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN 2021-2022

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 31/01/2022

Objectiu

Es prioritzaran els serveis que encara no disposen d'un ecògraf propi

Premi Manel Baselga: Premi als millors projectes d'innovació en salut laboral

Associació Catalana de Salut Laboral

Termini: 20/02/2022

Objectiu

Impulsar la millora de la salut laboral.

Premi Fernando Vidal 2022

Societat Catalana de Dolor

Termini: 08/03/2022

Objectiu

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.

Premis Dr. Luis Aliaga

Societat Catalana de Dolor

Termini: 25/03/2022

Objectiu

Premiar les tres millors comunicacions presentades a la Xl Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2022

Objectiu

Projectes de recerca originals i inèdits.

BECA FI RESIDÈNCIA de la SOCIETAT CATALANA D’ HEMATOLOGIA i HEMOTERÀPIA PER A LA INVESTIGACIÓ EN HEMATOLOGIA A CENTRES MÈDICS DE CATALUNYA i BALEARS C

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 24/04/2022

Objectiu

Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears

Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria - Lleida 2022

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 11/06/2022

Objectiu

Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: Premi a la millor comunicació oral - Premi a la millor comunicació breu - Premi a la millor presentació en atenció primària - Premi al millor cas clínic - Premi a la millor presentació feta per un resident - Premi al millor tuit

1. Premi Jaume Raventós

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2022

Objectiu

Podran optar al Premi els treballs originals, de recerca, metaanàlisi, revisions, formació continuada, articles especials o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, tant d’interès clínic com de ciències bàsiques, de l’àmbit de l’anestèsia, medicina crítica i dolor, que hagi estat publicat (excepte en format resum) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o en format digital (Publicació Online), entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria.

2. Premi Miguel

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2022

Objectiu

1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital (publicació online).

3.Premis del Congrés de la SCARTD

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2022

Objectiu

La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.