Beca OncoEsMou de Recerca

Termini: 10/07/2023
Dotació: 10000

Objectiu

Dirigida a metges/des residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers cinc anys  previs a  la convocatòria i que treballin en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en  realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en un hospital o institució de Catalunya o illes Balears.