Premis Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Termini: 16/06/2023
Dotació: veure detall

Objectiu

Premiar els millors treballs presentats a la 27a Reunió Anual: Premi a la millor comunicació oral - Premi a la millor comunicació breu - Premi a la millor presentació en atenció primària - Premi al millor cas clínic - Premi a la millor presentació feta per un resident - Premi a la millor presentació de malalties infeccioses - Premi al millor tuit

Bases

Premis 27a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria - Reus 2023

Bases de la convocatòria

 

Per optar als premis cal que la persona que presenti sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria

Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.

L’elecció dels guanyadors o guanyadores es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.

De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF de la persona perceptora que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.

Les persones guanyadores es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.

La proclamació de les persones premiades es farà a la Cloenda de la Reunió Anual

El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2022, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.

Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

  1. Per optar als premis cal que la persona que presenti sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors o guanyadores es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF de la persona perceptora que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Les persones guanyadores es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació de les persones premiades es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2022, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.