Projecte "Xarxes socials i comunicació científica de la SCMIMC"

Termini: 14/06/2023
Dotació: 6000

Bases

Projecte "Xarxes socials i comunicació científica de la SCMIMC"

Convocatòria 2023

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

OBJECTIUS

 

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el Projecte Xarxes socials i comunicació científica de la SCMIMC.

Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar a un/a soci/a per a que col·labori en generar continguts en l’àmbit de la microbiologia clínica i les malalties infeccioses per tal de difondre’ls a la resta de socis, als professionals sanitaris i a la societat a través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i la pàgina web de la SCMIMC.

 

CARACTERISTIQUES

 

La convocatòria posseeix les següents característiques:

 • Duració: 1 any (i possibilitat de realitzar un any més)
 • Dotació*: 6.000 euros anuals.

*La dotació es farà efectiva immediatament després d’emetre’s la resolució de la següent manera*:

 • 25 % de la dotació a l’adjudicació
 • 25 % de la dotació als 3 mesos posterior a l’adjudicació
 • 25 % de la dotació als 6 mesos posteriors a l’adjudicació (sempre i quan la valoració prevista en aquest punt del projecte sigui positiva i el projecte tingui continuïtat)
 • 25 % de la dotació als 9 mesos posteriors a l’adjudicació

A l’import de l’ajut s’aplicaran les disposicions fiscals vigents al moment de concedir-se.

*Tots els pagaments estan subjectes al compliment amb el desenvolupament del projecte.

 

 

REQUISITS

 

 • Ser soci de la SCMIMC amb un mínim d'un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
 • Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic i experiència contrastable en l’àmbit de les malalties infeccioses i la microbiologia clínica.
 • Experiència en maneig de continguts a les xarxes socials (Twitter, Instagram, Youtube...)

 

TASQUES A REALITZAR

El candidat haurà de:

 • Desenvolupar, editar i difondre setmanalment continguts originals a través de les xarxes socials i la web de la societat sota la supervisió de la Junta Directiva de la Societat.
 • Dinamitzar i gestionar les xarxes socials.
 • Estar en contacte periòdic amb el departament de Comunicació de l’Acadèmia per tal de fer més present la SCMIMC als mitjans de comunicació
 • Presentació trimestral de la memòria d’activitats a la Junta Directiva.

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Els sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent:

 

 • Sol·licitud, on s’especifiquen les dades d'afiliació del candidat (document 1).
 • En el cas de ser un resident o un becari sense el títol d’especialista, s’haurà d’aportar l’aval d’un soci especialista conforme el candidat té els coneixements suficients en l’àmbit de les malalties infeccioses i/o microbiologia clínica per poder fer lectura crítica i redacció d’informació científica (document 2).
 • Memòria del pla de comunicació a dos anys on s’ha d’incloure la proposta de continguts que el candidat difondrà, les fonts d’informació que farà servir, així com la manera en que  gestionarà i dinamitzarà els recursos que farà servir (document 3).
 • Currículum abreujat del sol·licitant incloent l’experiència prèvia contrastable en el camp de la comunicació (document 4).

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu electrònic a totes les persones associades a la SCMIMC.

 

COMISIÓ D’AVALUACIÓ

El jurat estarà compost pels membres de la Junta Directiva de la SCMIMC sempre que cap d’aquestes persones tingui conflicte d’interessos.

 

COMPROMISOS

El candidat selecionat es compromet a:

 • Actualitzar els continguts de la web de la SCMIMC amb una periodicitat setmanal.
 • Actualitzar els continguts de les xarxes socials de la SCMIMC amb una periodicitat mínima d’una setmana.
 • Estar en contacte periòdic amb el departament de Comunicació de l’Acadèmia per tal de fer més present la SCMIMC als mitjans de comunicació.
 • En cas de no complir amb els compromisos mencionats, la Junta Directiva es reserva el dret de prescindir de la col·laboració del soci.

 

La sol·licitud degudament firmada es presentarà seguint les instruccions del document word disponible en la pàgina web: www.scmimc.org. La secretaria de la SCMIMC comunicarà la resolució de la convocatòria, en el termini d’un mes i la persona es donarà a conèixer també en les Jornades anuals de la societat.

 • Quedarà adjuntar els documents 1-4