De la situació, una oportunitat ......

07/01/2022

La situació provocada pel Covid-19, ha accelerat la posada en marxa del projecte d'e-learning iniciat des de l'actual pla estratègic de l'Acadèmia. El pla d'inversions aprovat per la Junta de Govern ha permès posar a disposició de les societats més mitjans i serveis per la realització de les seves activitats, potenciant el servei de videoconferències i amb la millora dels equipaments audiovisuals de les sales de l'Acadèmia.

Tot això ha representat un canvi i modernització del model formatiu, així com un creixement molt important del número d'activitats i del número d'assistents.