Memòria institucional del curs 2021/2022

25/11/2022

El curs 2021-2022 ha estat un any molt especial, hem celebrat els 150 anys de creació del Laboratorio i l’Acadèmia, retornant paulatinament als formats presencials de les activitats formatives que la COVID ens va fer canviar sobtadament el 2020.


Dos bons motius per felicitar-nos amb l’enviament de la Memòria Institucional del curs 2021-2022, la qual incorpora les activitats desenvolupades per les Filials i les Societats Científiques.


La Memòria incorpora una enquesta que ens permet rebre les vostres valoracions i suggeriments, que ens ajudaran a millorar.

Veure informació