Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Núm. registre: 11.369

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: https://societat.academia.cat/alimentacio


Junta directiva

Presidenta Marta Planas Guillamón
Vicepresident Miguel Reverte Lorenzo
Secretària Inés Navarro Blanch
Vicesecretària Imma Palma Linares
Vocal 1 Nancy Babio Sánchez
Vocal 2 Anna Pibernat Tornabell