Societat Catalana d'Anatomia Patològica

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1968
Núm. registre: 10.904

Aportació: 30,05 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Fina Climent Esteller
Presidenta sortint Irmgard Costa Trachsel
Vicepresident Joan Carles Ferreres Piñas
Secretària Montse Gomà Gállego
Tresorera Paola Castillo Fernandez
Vocal 1 Ana Mozos Rocafort
Vocal 2 Judit Pallares Quixal
Vocal 3 Silvia Bea Bobet
Vocal Resident Marta Miralles Torrente