Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: secretaria@sccot.cat
Web: http://www.sccot.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

President Josep Maria Segur Vilalta
Vicepresident Francesc Anglès Crespo
Secretari Martí Carles Bernaus Johnson
Tresorer Josep Lluís Agulló Ferré
Vocal Docència Anna Carreras Castañer
Vocal Resident Olga Torrent Alsina
Vocal comunicació Mònica Galipienso Eri
Vocal de Recerca i innovació Roger Rojas Sayol
Vocal Cooperació Victor Barro Ojeda
President sortint Francesc Pallisó Folch