Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: secretaria@sccot.cat
Web: http://www.sccot.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

President Francesc Pallisó Folch
Vicepresident Josep Maria Segur Vilalta
Secretària Montserrat Monfort Mira
Tresorer Joan Leal Blanquet
Vocal docència Alejandro Santamaria Fumas
Vocal comunicació Carla Carbonell Rosell
Vocal Cooperació Alfredo Rodriguez Gangoso
Vocal de Recerca i Innovació Sergi Gil Gonzalez
Vocal Resident Monica Galipienso Eri
President sortint Joan Minguell Moñart