Societat Catalana de Farmacologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1958
Núm. registre: 10.979

Aportació: 3,00 €/trimestre

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: https://societat.academia.cat/farmacologia

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Caridad Pontes Garcia
Vicepresident Magi Farre Albaladejo
Secretari Francesc Jiménez Altayó
Tresorera Rosa M. Antonijoan Arbós
Vocal 1 Jordi Camarasa García
Vocal 2 M. Antonia Agusti Escasany