Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1982
Núm. registre: 10.451

Aportació: 30,00 €/any

Telèfon: 932030731
Correu electrònic: martagratacos@academia.cat
Web: http://www.scgig.cat

Xarxes socials:
  


Junta directiva

President Marco Inzitari
Vicepresidenta Mª Esther Roquer Fanlo
Secretària Anna Renom Guiteras
Tresorer Francesc Riba Porquet
Vocalia assistencial Mireia Llonch Masriera
Vocalia de Residències Montse Blasco Rovira
Vocalia biològica i gestió de TIC Javier González Bueno
Vocalia clínica Montserrat Solé Casals
Vocalia de docència M. Victoria Farre Mercade
Vocalia social Blanca Deusdad Ayala
Vocal Resident Daniel Rosselló Jiménez
Vocal Resident María Delgado Velasco