Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1950
Núm. registre: 11.367

Aportació: 22,00 €/any

Telèfon: 932032331
Correu electrònic: jorginafabre@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/index.php

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Christelle Ferra Coll
Vicepresident Josep F. Nomdedéu Guinot
Secretari Luis Gerardo Rodríguez Lobato
Tresorera Laura Rosiñol Dachs
Vocal 1 David Beneitez Pastor
Vocal 2 Rosa Coll Jorda
Vocal 3 Marina Diaz Beya