Societat Catalana d'Història de la Medicina

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1976
Núm. registre: 11.395

Aportació: 6,00 €/trimestre

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: http://www.historiamedicina.cat/

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Elena Guardiola Pereira
Past President Ferran Sabaté Casellas
Vicepresidenta Begonya Torres Gallardo
Secretària Anna Maria Ester Condins
Tresorer Josep Maria Vilaseca Llobet
Vocal Aina Brugués Ros
Vocal J. Oriol Ramis Juan
Vocal Patrícia Rodríguez Corbera
Vocal Miquel Angel Alvarez Galera