Societat Catalana d'Immunologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1981
Núm. registre: 11.265

Aportació: 12,02 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat, becaris i estudiants de màster: 100% el 1er any i 50% la resta d'anys.
Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat

Observacions: Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: http://www.sci.cat

Xarxes socials:
    


Junta directiva

President Francisco Lozano Soto
Vicepresidenta Eva Maria Martinez Caceres
Tresorera Mª Jose Herrero Mata
Secretària Laura Martinez Martinez
Vocal Carles Serra Pages
Vocal Anaïs Mariscal Rodríguez
Vocal Iñaki Salvador Corres
Vocal Maria José Rodríguez Lagunas
Vocal representant del col·lectiu de Tècnics Aina Aguiló Cucurull
Vocal representant del col·lectiu de Joves Immunòlegs Rebeca Gutiérrez Cózar