Societat Catalana de Contracepció

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1981
Núm. registre: 11.745

Aportació: 6,25 €/trimestre + Soc. Española: 8,75 €/any (només metges i llevadores)

Observacions: La SEC només admet metges i llevadores

Telèfon: 932030756
Correu electrònic: ariadnacliville@academia.cat
Web: http://societatcatalanacontracepcio.cat

Xarxes socials:
  


Junta directiva

President Josep Perelló Capó
Vicepresidenta Susanna Garcia Mani
Secretari Gabriel Ramos Dios
Tresorera Hildegard Mausbach Reisen
Vocal Sabina Bel Querol
Vocal Anna Perez Aguado