Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 9.362

Aportació: Numeraris: 25,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i 18,03 €/semestre pels R-2, R-3, R-4 i R-5.
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat

Observacions: Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat

Telèfon: 938555492
Correu electrònic: maitesanz@academia.cat
Web: http://www.maxilocat.cat

Xarxes socials:
    


Junta directiva

President Jordi Garcia Linares
Vicepresident Josep Rubio Palau
Tresorer Joan Grau Cases
Secretària Luisa Fernanda Alarcon Figueroa
Vocal Adaia Valls Ontañón
Vocal Pablo Rodriguez Berart
Vocal Alexandre Izquierdo Miranda
Vocal Resident Ingrid Guarro Marzoa