Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 9.362

Aportació: Numeraris: 25,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i 18,03 €/semestre pels R-2, R-3, R-4 i R-5.
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat

Observacions: Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat

Telèfon: 938555492
Correu electrònic: ivanhidalgo@academia.cat
Web: http://www.maxilocat.cat

Xarxes socials:
    


Junta directiva

President Josep Rubio Palau
Vicepresident Joan Grau Cases
Secretari Manuel Saez Barba
Tresorer Jordi Garcia Linares
Vocal 1 Alba de Pablo García-Cuenca
Vocal 2 Adrián Muñoz Blanco
Vocal 3 Javier Mareque Bueno
Vocal Resident Jordi Raurich Leandro