Societat Catalana de Documentació Mèdica

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1987
Núm. registre: 11.555

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: scdocumentaciomedica@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/document


Junta directiva

Presidenta Rosa M. Montoliu Valls
Vicepresidenta Rosa M. Mejón Bergés
Secretària Ana Isabel Ramon Herrera
Tresorera M. Alba Jove Riera
Vocal 1 Isaac Garcia Garcia
Vocal 2 Maria Raurich Segui