Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1980
Núm. registre: 56.887

Aportació: 12,02 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: scbioetica@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/

Xarxes socials:


Junta directiva

President Javier Jiménez Flores
Vicepresidenta Patricia Beroiz Groh
Tresorera Roser Font Canals
Secretària Cristina Serra Pagès
Vocal María José Ruiz Montilla
Vocal Estefania Balbas Miralles
Vocal Leticia Ortigosa Aguilar
Vocal Caridad Fernandez Mira
Vocal Carme Perelló Iñiguez