Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 12.158

Aportació: 7,50 €/trimestre
Implica pertànyer a la SECPAL directament i la quota l'assumeix la SCBCP.

Telèfon: 932032331
Correu electrònic: jorginafabre@academia.cat
Web: http://www.scbcp.cat/

Xarxes socials:


Junta directiva

President Jordi Trelis Navarro
Vicepresidenta 1 Cristina Lasmarias Martinez
Vicepresidenta 2 Dolors Mateo Ortega
Secretària Gemma Riera Tornes
Tresorera Judith Serna Mont-Ros
Vocal Emma Costas Muñoz
Vocal Gala Serrano Bermudez
Vocal M. Teresa Mateu Gelabert
Vocal Joan Oriol Vinyes Jimenez
Vocal Xavier Costa Nebot