Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1995
Núm. registre: 25.061

Aportació: 5,26 €/trimestre
Els fisioterapeutes col·legiats tenen una reducció del 40% el primer any de soci i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia.
Els estudiants tenen una reducció del 100% sobre la quota de la societat.

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: scfisioterapia@academia.cat
Web: http://www.scfisioterapia.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Eva Blazquez Martinez
Vicepresidenta Elena Montiel Morillo
Secretària Judit Armas Gay
Vicesecretari Pere Palmada Andreu
Tresorer Joan Ars Ricart
Vocal Interuniversitari Iván Fernández Cazorla
Vocal 1 Yaiza Calderón Gómez
Vocal 2 Carlos Antonio Zárate Tejero