Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

C/ Diputació 316
08009 Barcelona

Data fundació: 1994

Aportació: Numeraris: 8,68 €/semestre i SEMFyC: 30,25 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: un 75% pels R1 i R2 i un 50% pels R3 i R4
Diplomats i altres contactar amb la camfic directament

Telèfon: 933011777
Correu electrònic: camfic@camfic.org
Web: http://www.camfic.cat/

Xarxes socials:
    


Junta directiva

President Antoni Sisó Almirall
Vicepresident 1 Josep Basora Gallisa
Vicepresident 2 Jordi Mestres Lucero
Secretària Iris Alarcon Belmonte
Vicesecretària Yolanda Ortega Vila
Tresorer Joaquim Fernández Pérez
Vocal 1 Monica Solanes Cabus
Vocal 2 Iris Alarcon Belmonte
Vocal Anoia Xavier Cantero Gomez,
Vocal Lleida Alexandra Villuendas Tirado
Vocal Girona Josep Figa Vaello
Vocal Maresme Juan José Montero Alia
Vocal Osona Anna Maria Rodriguez Ferré
Vocal Tarragona Joan Josep Cabre Vila
Vocal Terres de l'Ebre M. Rosa Ripolles Vicente
Vocal Vallès Occidental Montserrat Bare Mañas
Vocal Vallès Oriental Montse Castellet Sala
Vocal Metges Residents Felipe Villacis Stacey
Vocal Metges Residents Sara-Anna Davies Daunas
Vocal Formació i Docència Yolanda Ortega Vila
Vocal Formació i Docència Marta Expósito Izquierdo
Vocal Recerca Joan Josep Cabre Vila
Vocal comunicació Jordi Mestres Lucero
Vocal Innovació Sonia Moreno Escriba