Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2001
Núm. registre: 11.109

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/hospdomicil


Junta directiva

President Francesc Xavier Jimenez Moreno
Vicepresidenta Eulàlia Villegas Bruguera
Secretària Anna Torres Corts
Tresorera Eva Angels Sánchez Martos
Vocal 1 Teresa Soriano Sanchez
Vocal 2 David Nicolás Ocejo
Vocal 3 Begoña Ibañez Rodriguez
Vocal 4 M. Gloria Bonet Papell
Vocal 5 Eduardo Iribarnegaray Valenzuela
Vocal 6 Abel Mujal Martinez
Vocal 7 Mario Garcia Lezcano