Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1964
Núm. registre: 14.382

Aportació: 42,60 €/any (28,40€ Acadèmia+14,20€ AECS)

Telèfon: 932030756
Correu electrònic: maitesanz@academia.cat
Web: http://www.aecs.org


Junta directiva

Vicepresidenta Externa Iris Kucinic
Tresorera Sol Beatriz García de los Ángeles Catalán
Secretari Marc Pons Tarín