Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2016

Aportació: 13,00 €/any

Observacions: no admeten socis adherits

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: siccot@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/infermeriacot/

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Agnès Nicolau Galindo
Vicepresidenta Isabel Simó Sanchez
Tresorera Lourdes Manent Larroya
Vocal Docència i Recerca M Teresa Faura Vendrell
Vocal Relacions Institucionals Consuelo Alvarez Lorenzo
Vocal Quirúrgica Gemma Pérez Morte
Vocal Mútues Laborals Luisa Cabot Mota
Vocal TIC’s, Web i Xarxes Socials Andrea Vigueras Matellán