Detall de l'activitat

Curs de Formació Continuada Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (SCBCP)
Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
Del dimarts, 18 d'octubre de 2022 fins dissabte 3 de juny de 2023 | Format Mixe L'acadèmia Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 18 d'octubre de 2022 | 18:00 - 19:45
18:00 - 18:10
• Inauguració del curs acadèmic > Can Caralleu - Sala 3
-:
Jordi Trelis. President SCBCP
18:10 - 18:25
• Presentació de l'Observatori de la Mort > Can Caralleu - Sala 3
-:
Mireia Espallargues. Directora Científica i de Qualitat (AQuAS)
18:25 - 19:10
• Apropant-nos a què és una bona mort en el context català . Presentació estudi qualitatiu . > Can Caralleu - Sala 3
-:
Vicky Serra Sutton. Investigadora Àrea Científica i Qualitat. (AQuAS)
Lluïsa Fernández. Investigadora independent
19:10 - 19:25
• La mirada de la societat; què ens aporta aquest informe?. > Can Caralleu - Sala 3
-:
Glòria Cantarell Barella. Vicepresidenta Dret a Morir Dignament (DMD)
19:25 - 19:45
Precs i preguntes > Can Caralleu - Sala 3
Dimarts, 15 de novembre de 2022 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Grup de Pal·liatius Renals de Catalunya on estem, cap on anem > Can Caralleu - Sala 3
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia, Societat Catalana de Nefrologia
18:00 - 18:05
Presentació del grup > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Ana Vidal Basalo. Metgessa geriatra i pal.liativista. Consorci Sanitari d’Igualada
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
18:05 - 18:30
Presentació del ”Protocol del GPRCat” > Can Caralleu - Sala 3
Ponents:
Anna Saurina. Metgessa nefròloga. Hospital de Terrassa
Lluïsa Tulleuda. Infermera. Fundació Althaia Manresa
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
18:30 - 19:45
Experiències > Can Caralleu - Sala 3
a) “Ús de BPC de furosemida en insuficiència cardíaca i malaltia renal”.
Ponents:
Marlèn Noemí Castillo. Metgessa Geriatra i pal.liativista
Montserrat Picazo. Metgessa nefròloga. Centre Sociosanitari Bernat Jaume Fundació Salut Empordà. Figueres
b)”Planificació de decisions anticipades en el pacient amb Malaltia Renal Crònica Avançada”
Ponent:
Teresa Gabarro. Infermera hemodiàlisi i membre CEA. Hospital Clínic de Barcelona
c) “ Malalts geriàtrics en tractament renal conservador”
Ponent:
Jordi Calls. Metge nefròleg. Fundació Sanitaria Mollet
d)Experiència de rutes assistencials Primària, posem en marxa eines per atendre millor la complexitat
Ponent:
Cristina Boté. Infermera del CAP Sant Andreu Barcelona Ciutat
e)Preguntes
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
19:45 - 20:00
Propostes de futur > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Sol Otero. Metgessa nefròloga . Unitat d’atenció continuada oncològica . ICO Hospitalet
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
Dimarts, 20 de desembre de 2022 | 18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
Morir lluny de casa, l’atenció a la població ucraïnesa amb necessitats pal·liatives. > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 18:35
Benvinguda i inauguració > Can Caralleu - Sala 1
Presenten:
Judith Serna Mont-Ros. Metgessa. Equip de pal·liatius d'Oncologia Mèdica Hospital Campus Vall d'Hebron
Gemma Riera. Treballadora Social. Unitat de Treball Social ICO Josep Trueta Girona
18:35 - 19:00
A propòsit d’un cas: l’atenció continuada, des de l’hospital al domicili > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Rosana Jiménez. Infermera. Equip de pal·liatius d'Oncologia Mèdica Hospital Campus Vall d'Hebron
Anna Navarro Oller. Treballadora social. Servei d’Oncologia Mèdica Hospital Campus Vall d'Hebron
Nuria Bernaus. Metgessa PADES Pere Virgili Sud
19:00 - 19:30
Programa de la Creu Roja: Situació actual i programa d’atenció als refugiats. > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Alejandro Bleda. Psicòleg
Lorena Segarra. Psicòloga
Mariia Sokerniak. Intèrpret cultural
Irina Yeygràfova. Mediadora cultural
19:30 - 19:55
Debat > Can Caralleu - Sala 1
19:55 - 20:00
Cloenda > Can Caralleu - Sala 1
Dimarts, 14 de febrer de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
ELS CONDICIONANTS SOCIALS EN LES CURES PAL.LIATIVES. > Can Caralleu - Sala 3
18:00 - 18:05
Presentació i benvinguda > Can Caralleu - Sala 3
Presentador:
Gemma Riera. Treballadora social sanitària. Referent de la Unitat de Treball social ICO Girona.
18:05 - 18:35
Marc Conceptual > Can Caralleu - Sala 3
Ponents:
Maria Antonia Rocabayera Andreu. Treballadora social sanitària. Coordinadora treball social Metropolitana Nord (Institut Català de la Salut - ICS)
Merce Riquelme Olivares. Treballadora social sanitària. Referent Unitat de treball social ICO Badalona.
18:35 - 19:30
Taula Rodona: Des de la pràctica. > Can Caralleu - Sala 3
Moderador:
Joe Vinyes. Psicòleg
18.45-19.00 Sensellarisme
Ponent:
Laia Vila Jorba. Cap de la Llar Pere Barnés. Arrels Fundació.
19.00-19.15 Zona Rural
Ponent:
Laia Capel Mir. Treballadora social Sanitària a l’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Urgell Sud. Referent de treball social de la Regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran.(ICS).
19.15-19.30 Salut Mental.
19:30 - 19:45
Debat i Cloenda > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Olivia Gimenez Rafael. Treballadora Social Sanitaria. Unitat Onco-Hemato-Pal·liativa i UCI, EAPS. Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf.
Dimarts, 14 de març de 2023 | 18:00 - 20:00

Sessió Ètica del tenir cura  


18h. Presentació de la sessió i les ponents

18:05h Què és per a tu tenir cura?

18:10h La vessant social de la cura .

A càrrec de Victoria Camps. Catedràtica emèrita de filosofia moral i política de la UAB.

18:40-18,45h Quina és la presència del cuidar en la teva pràctica assistencial?

18:50h La cura aplicada al rol professional.

A càrrec de Montse Busquets. Professora jubilada de la UB. Doctora en Sociologia. Membre del Col·lectiu Minerva

19:20-19:25h Torn obert de debat i preguntes.

19:45h Clausura de la sessió
18:00 - 20:00
Sessió Ètica del tenir cura > Can Caralleu - Sala 10
Dijous, 4 de maig de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Presentació del Pla estratègic d’atenció pal·liativa especialitzada de Catalunya. > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Eva M Melendo Azuela
Moderen:
Jordi Trelis. President SCBCP
Emma Costas. Vocal SCBCP