Detall de l'activitat

Curs de Formació Continuada Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (SCBCP)
Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
Del dimarts, 18 d'octubre de 2022 fins dissabte 3 de juny de 2023 | Format Mixe L'acadèmia Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 18 d'octubre de 2022 | 18:00 - 19:45
18:00 - 18:10
• Inauguració del curs acadèmic > Can Caralleu - Sala 3
-:
Jordi Trelis. President SCBCP
18:10 - 18:25
• Presentació de l'Observatori de la Mort > Can Caralleu - Sala 3
-:
Mireia Espallargues. Directora Científica i de Qualitat (AQuAS)
18:25 - 19:10
• Apropant-nos a què és una bona mort en el context català . Presentació estudi qualitatiu . > Can Caralleu - Sala 3
-:
Vicky Serra Sutton. Investigadora Àrea Científica i Qualitat. (AQuAS)
Lluïsa Fernández. Investigadora independent
19:10 - 19:25
• La mirada de la societat; què ens aporta aquest informe?. > Can Caralleu - Sala 3
-:
Glòria Cantarell Barella. Vicepresidenta Dret a Morir Dignament (DMD)
19:25 - 19:45
Precs i preguntes > Can Caralleu - Sala 3
Dimarts, 15 de novembre de 2022 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Grup de Pal·liatius Renals de Catalunya on estem, cap on anem > Can Caralleu - Sala 3
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia, Societat Catalana de Nefrologia
18:00 - 18:05
Presentació del grup > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Ana Vidal Basalo. Metgessa geriatra i pal.liativista. Consorci Sanitari d’Igualada
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
18:05 - 18:30
Presentació del ”Protocol del GPRCat” > Can Caralleu - Sala 3
Ponents:
Anna Saurina. Metgessa nefròloga. Hospital de Terrassa
Lluïsa Tulleuda. Infermera. Fundació Althaia Manresa
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
18:30 - 19:45
Experiències > Can Caralleu - Sala 3
a) “Ús de BPC de furosemida en insuficiència cardíaca i malaltia renal”.
Ponents:
Marlèn Noemí Castillo. Metgessa Geriatra i pal.liativista
Montserrat Picazo. Metgessa nefròloga. Centre Sociosanitari Bernat Jaume Fundació Salut Empordà. Figueres
b)”Planificació de decisions anticipades en el pacient amb Malaltia Renal Crònica Avançada”
Ponent:
Teresa Gabarro. Infermera hemodiàlisi i membre CEA. Hospital Clínic de Barcelona
c) “ Malalts geriàtrics en tractament renal conservador”
Ponent:
Jordi Calls. Metge nefròleg. Fundació Sanitaria Mollet
d)Experiència de rutes assistencials Primària, posem en marxa eines per atendre millor la complexitat
Ponent:
Cristina Boté. Infermera del CAP Sant Andreu Barcelona Ciutat
e)Preguntes
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia
19:45 - 20:00
Propostes de futur > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Sol Otero. Metgessa nefròloga . Unitat d’atenció continuada oncològica . ICO Hospitalet
En col·laboració amb: Societat Catalana de Nefrologia