Acadèmia Mèdica Balear

Pg. Mallorca 42
07012 Palma de Mallorca

Aportació: 35€/semestrals R-1 reducció del 100%, de R-4 a R-5 reducció del 50% Estudiants 0€

Correu electrònic: ambalear@academia.cat
Web: https://www.ambalear.cat/

Xarxes socials:
      


Junta directiva

President Javier Murillas Angoiti
Vicepresident Joan Albert Pou Goyanes
Secretària Antonia Ballesteros Barrado
Tresorera Juana Ana Nicolau Ramis
Vocal Juan Ortega Pérez