Imprimir
Sobre l’empatia del doctor i la resposta del pacient diabètic
Publicada el 15/07/2019

En primària, l’adherència a tractament depèn en mesura de la capacitat del facultatiu per “convèncer” el seu pacient, especialment quan parlem de malalties “silents”, com són la resistència a la insulina, la hipertensió o la hipercolesterolèmia. Aquest Annals of Family Medicine indica que la relació metge-pacient pot ajudar i molt en l’evolució del segon.


Es tracta d’un estudi de població prospectiu que inclou 867 individus amb diabetis tipus 2 diagnosticats i monitoritzats durant 10 anys a East Anglia (Regne Unit). Segons aquests resultats, una bona avaluació per part del pacient del grau d’empatia del seu metge equivalia a un menor risc d’esdeveniment cardiovascular (HR=0.49; 95% CI, 0.27-0.88, P=0.01) i mort per causes diverses (HR=0.6; 95% CI, 0.35-1.04, P=0.05). Podeu trobar l’article fent clic aquí.