Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: secretaria@sccot.cat
Web: http://www.sccot.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

President Josep Maria Segur Vilalta
Vicepresident Francesc Angles Crespo
Secretària Montserrat Monfort Mira
Tresorer Jose Luis Agullo Ferre
Vocal docència Anna Carreras Castañer
Vocal Resident Olga Torrent Alsina
Vocal comunicació Monica Galipienso Eri
Vocal Cooperació Alfredo Rodriguez Gangoso
Vocal de Recerca i Innovació Sergi Gil Gonzalez
President sortint Francesc Pallisó Folch